Fiskefôrets komplekse proteiner

Fiskemel er en kompleks proteinkilde som er mye brukt i fiskefôr. En ny artikkel publisert i Animal Feed Science and Tecnology viser hvordan fysiske og kjemiske egenskaper i fiskemelet påvirker både fiskefôr-produksjonen og den fysiske kvaliteten på fôret. God fysisk kvalitet på fôret er ett av de viktigste kriteriene for lakseoppdrettere. Denne nye kunnskapen kan hjelpe fôrprodusentene til å bedre kontrollen over produksjonen og kvaliteten på det ferdige fôret.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tor Andreas Samuelsen
Tor Andreas Samuelsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 950 35 304
tor.a.samuelsen@nofima.no

Fiskemel kjøpes inn basert på et begrenset antall spesifikasjoner. Nofima har nå vist at disse spesifikasjonene ikke er tilstrekkelig for å forutsi den fysiske kvaliteten på fiskefôret. Den nye kunnskapen kan også anvendes inn mot vegetabilske og andre animalske fôrråvarer.

Ekstruderingsteknologi og brødbaking

Fôr til laks produseres i dag ved bruk av såkalt ekstruderingsteknologi – en rask elte og kokeprosess ved høy temperatur, litt som når man lager deig til brødbakst på kjøkkenet hjemme. Denne prosessen medfører en rekke fysiske og kjemiske endringer i fôrråvarene. Kvaliteten på fiskefôret kan styres og forbedres ved tilsetning av stivelse og andre bindemidler, men proteinene i fiskemelet vil også bidra til fôrets fysiske kvalitet.

Høy belastning på fôret

Den fysiske kvaliteten på fiskefôr har de siste årene blitt viktigere på grunn av utfôrings-system der fôret blåses gjennom lange rør frem til fiskemæren. Dette utsetter fôret for mekaniske belastninger som kan føre til knusing. Knusing av fôrpellet er et problem siden fisken ikke kan spise små partikler eller støv, og støv tetter også til utfôrings-systemet.

–Vi har i dette prosjektet dokumentert for første gang at variasjonen i fiskemelets fysiske og kjemiske egenskaper påvirker både ekstruderinsprosessen og den fysiske kvaliteten på fôret, forteller prosjektleder og seniorforsker ved Nofima Tor Andreas Samuelsen.

Vedlegget gir en mer detaljert forklaring på de forskjellige metodene som er benyttet i forsøkene, og hvordan variasjon i fiskemelets fysiske og kjemiske egenskaper påvirker fiskefôret.

Prosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold