Stort potensial for reinkjøtt

Reinkjøtt får økt oppmerksomhet og det selges mer enn noen gang tidligere. Stadig flere etterspør ferskt reinkjøtt og folk er blitt mer bevisste på kjøttets kvalitet. Reinnæringen ønsker at kjøttet blir et naturlig valg til en av romjulas festmiddager.

Kontaktperson
Portrettbilde av Rune Rødbotten
Rune Rødbotten

Forsker
Tlf.: +47 952 48 059
rune.rodbotten@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Større interesse for reinkjøttet øker behovet for mer kunnskap om hva som påvirker kjøttkvaliteten.  Forsker Rune Rødbotten i matforskningsinstituttet Nofima studerer hvordan kjøttet påvirkes av slaktemetode og transport på vei til slakt. Han er også opptatt av at de mange gode kjøttstykkene som reinskrotten byr på kan gi økt merverdi hvis de selges i hele stykker.

Størrelsen på matfatet påvirker kvaliteten på kjøttet
Som alt annet kjøtt blir reinkjøttets kvalitet dårligere hvis dyrene er stresset før slakt. Å bli fanget med lasso er en skikkelig stressdriver.

-Det er klare sammenhenger mellom hvor mye mat reinsdyrene får i seg og hvilken belastning de tåler. De som får mest mat, klarer seg best, tåler større belastninger og kjøttet deres smaker bedre. Dette er et viktig argument for en god balanse mellom antallet rein og tilgangen på beitemark, sier Rune Rødbotten.

Han har gjort en gjennomgang av all anerkjent vitenskapelig litteratur på reinkjøtt. Nå er neste steg å undersøke hvordan transport i forkant av slakting påvirker kjøttkvaliteten.  Mange reineiere mener at det ødelegger reinsmaken hvis dyra blir transportert på bil. Hvorvidt dette stemmer skal det sensoriske dommerpanelet på Nofima snart gå i gang med å undersøke.

Reinkjøtt er sunt og holdbart
Store deler av året er reinen ute på milelange beiter. Der spiser den lav, lyng, urter og bær – som alle er proppfulle av antioksidanter. I tillegg til å være sunn, sørger den antioksidantrike kosten for at reinkjøttet har lang holdbarhet. Reinens bortimot evige vandringer gir mye muskler og lite fett, og det lille fettet som finnes i kjøttet er av den sunne umettede typen.

Resultater fra undersøkelser ved Nofima viser at ferskt reinkjøtt kan være holdbart i tre uker så lenge det lagres ved 4 °C eller lavere. Foruten riktige lagringstemperatur er det viktig å bruke den emballasjen som egner seg best. Nofima-forskerne testet tre ulike typer emballeringsmetoder:
– Kjøtt pakket i modifisert atmosfære (MAP) bestående av CO2og N2
– Vakuumpakket kjøtt
– Aktiv emballering med CO2-emitter.

De har vurdert væske- og koketap, bakterievekst, antioksidantkapasitet ogfarge
-Løsning med CO2-emitter er den beste. Først og fremst fordi væsketapet er mindre enn ved de andre alternativene – og jo mindre væsketap, desto saftigere kjøtt, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

 Råvare og prosess    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold