Spiser mindre sjømat

Forbruket av sjømat blant urbefolkningen nenetserne i Russland har gått kraftig ned, viser en ny doktorgrad.

Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Stipendiat Natalia Petrenya har sammenlignet innbyggere som bor i den russiske byen Arkhangelsk med innbyggere fra urbefolkningen nenetserne som bor på landsbygda i Okrug. Hovedfokus var å finne ut hva endrede matvaner og livsstil har å si for risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer i landet.

Mange i Russland rammes av disse sykdommene. Mens antall dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer har sunket i Vest-Europa, Nord-Amerika og Japan de siste tiårene, har andelen økt i Russland. Men blant enkelte befolkningsgrupper er andelen lavere, noe som har vært tilskrevet høyt sjømatkonsum i disse gruppene.

Undersøkelsen viser at konsumet av sjømat blant nenetserne var uventet lavt, spesielt sammenlignet med undersøkelser fra sovjet-tiden. Dette kan blant annet forklares med lav inntekt og at andre billigere matvarer foretrekkes. Nenetserne har tradisjonelt hatt et kosthold som har vært rikt på omega-3 fettsyrer fra hvitfisk og reindyr.

Økt fedme blant kvinner og høyt forbruk av tobakk blant menn ble også påvist i begge gruppene.

Det ble ikke påvist forskjeller i nivåene på mengden av proteinene ApoA og ApoB i blodet blant testpersoner i de to områdene. Disse proteinene brukes som indikatorer for om man ligger i faresonen for å få hjerte- og karsykdommer.

– Men det ble påvist generelt lavere kolesterol i blodet blant nenetserne, noe som kan forklares med høyere fysisk aktivitet blant mennene og mindre inntak av mettet fett fra kjøtt blant kvinnene enn i Arkhangelsk. Men økt andel av overvektige vil likevel trolig føre til at flere nenetsere rammes av diabetes og hjerte- og karsykdommer fremover, sier Natalia Petrenya.

Studiet bak doktorgraden var et samarbeid mellom Nofima, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Arkhangelsk. Det ble finansiert av Sparebank1 Nord-Norge, Troms fylkeskommune og Nofima.

Natalia Petrenya ble født i Arkhangelsk i Russland i 1974. Hun er utdannet lege ved Det statlige nordlige medisinske universitetet i Arkhangelsk. Hun har bodd i Tromsø siden 2007 og er spesielt opptatt av hvilke livsstils- og miljøfaktorer som påvirker menneskers helse.

Relatert innhold