Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Nofima-teknologi gir krabbesuksess

Ny teknologi har gjort det enklere for Hitramat å avlive og finne krabbene med høyest kjøttinnhold hos Norges største krabbeprodusent.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Roth
Bjørn Roth

Seniorforsker
Tlf.: +47 416 52 535
bjorn.roth@nofima.no

Sjømatprodusenten Hitramat er Norges største produsent av krabbe og lager en rekke forskjellige krabbeprodukter. De tar imot krabber fra 250 fiskere som fisker fra Måløy til Bodø. En del av krabbene Hitramat får inn, skal selges som hel kokt krabbe. Den beste krabben med det høyeste kjøttinnholdet blir sortert ut til denne produksjonen.

Manuell sortering er en usikker og uøkonomisk metode

Bedriften hadde imidlertid hatt problemer med å skille ut krabbe med mest kjøttinnhold. Ved manuell sortering, ble høyt væskeinnhold ofte vurdert som høyt kjøttinnhold. Dermed risikerte bedriften misfornøyde kunder når de åpnet krabba og ikke fant like mye krabbekjøtt som forventet. Manuell sortering førte i tillegg til en stor feilmargin. Bare hver femte krabbe ble vurdert som god nok etter koking på grunn av for lite kjøttinnhold.

I forbindelse med CrustaSea prosjektet Hitramat var en del av, ble Jens Petter Wold i matforskningsinstituttet Nofima kontaktet og bedt om hjelp med teknologien.  Wold tilpasset en skanner som tidligere var utviklet for hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk. Denne skanneren gjennomlyser krabben og basert på det lyset som absorberes kan man beregne hvor mye kjøtt det er i krabba.  Slik er det enklere å finne de beste og mest kjøttfylte dyra og sikre at forbrukeren kjøper et produkt de blir fornøyde med.

–Ved manuell sortering av krabbene som skulle selges hele, var 20 % godkjent etter koking. Med ny teknologi på plass, går om lag 50 % av krabbene til salg som hele sier Kolbjørn Ulvan, fabrikksjef ved Hitramat.  De økonomiske rammene rundt denne linjeproduksjonen av hel krabbe har økt drastisk og bedriften håper på enda et løft snart.

–På sikt har vi som mål å få solgt 80 % av krabbene hele ved hjelp av skanneren, noe vi kan kalle en suksess, sier fabrikksjefen.

Elektrisk bedøving

Da skannerteknologien var under utprøving på Hitramat dukket det opp et nytt problem. Når krabbene skulle på samlebåndet og kjøres under skanneren lå de ikke stille og det var vanskelig å få en god måling av innholdet. Naturlig nok!  Da dukket det opp nok en Nofima-forsker med en ny tekno-idé. På Nofima i Stavanger gjorde Bjørn Roth laboratorieforsøk med elektrisk bedøvelse av krabbe. Med denne metoden blir krabbene sendt inn i en maskin, som egentlig er en kommersiell fiskebedøver som er tilpasset krabbe. Her blir de utsatt for en rekke elektriske støt slik at de raskt mister bevisstheten. Deretter sendes krabben ned i et kar med isvann som gir krabben et termisk sjokk og tar livet av det bevistløse skalldyret.  Den tradisjonelle metoden for avlivning er manuell og ville bli for arbeidskrevende før skanning. Med elektrisk bedøvelse og termisk sjokk vil krabbene være døde før de havner under skanneren. Denne produksjonsendringen øker effektiviteten og fortjenesten for bedriften. Denne nye metoden for avliving tilfredsstiller også nye krav fra Mattilsynet som sier at en krabbe skal avlives på 1 sekund.

–Teknologien vi har fått til er veldig bra og vi mener at produktet vi lager blir bedre for kundene våre, så vi er veldig fornøyde, sier Kolbjørn Ulvan.

Prosjektet er finansiert av Hitramat, Norges Forskningsråd, Seaside, Odenberg (tidligere QVision) eid av TOMRA, Møreforskning, Nofima, Skattefunn, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Teknologisk Institutt, og DataDesign.

 Prosessteknologi    Råvare og prosess  

Relatert innhold