Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Helseinformasjon gir sunnere matvalg

”Blir vi eksponert for helserelatert informasjon i forkant av et matvarevalg, vil valgene vi tar ofte være preget av sunnhet.”

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

Valérie Lengard Almli i matforskningsinstituttet Nofima har skrevet en doktorgradsavhandling om hvorvidt forbrukere aksepterer innovasjon i tradisjonsmat. Innovasjon er nødvendig for matvarebransjen, og i dagens samfunn er helse en viktig innovasjonsdriver. Valérie har derfor, som et ledd i doktorgraden, studert hvordan helseinformasjon påvirker matvarevalg, i dette tilfellet ost.

Hva var utslagsgivende?
Valérie så på forbrukernes vilje til å kjøpe ost på bakgrunn av bærekraft, pris og hvilke helseattributter produktene hadde. For ost var dette viktigst:

– fettinnhold (fullfett kontra lavfett)
– fettsammensetning (vanlig kontra høyere andel umettet fett)
– bærekraftig produksjon (tradisjonell kontra økologisk)

Det viste seg at forbrukerne jevnt over valgte osten med sunnere fettsammensetning, mens osten med redusert fettinnhold ikke ble like tydelig foretrukket.

I samarbeid med forsker Arnstein Øvrum fra NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning), har Valérie også sett på om forbrukere er villige til å betale mer for sunnere ost. Halvparten av deltakerne ble gitt kostrelatert helseinformasjon i forkant av forsøket, mens den andre halvparten (kontrollgruppa) ikke fikk slik informasjon. Resultatet viste at gruppen som mottok helseinformasjon var villige til å betale en betydelig større tilleggsum for sunnere oster enn kontrollgruppen. Dette gjaldt både for ost med redusert fettinnhold og ost med sunnere fettsammensetning.

Hvem velger hva og hvorfor
Valgene som tas i butikken avhenger av forbrukernes alder og kjønn. Kvinner samt forbrukere i alderen 50-70 år blir mer påvirket av helseinformasjonen de får i forkant enn menn og yngre forbrukere. Utdanningsnivået er en annen faktor som påvirker valget. Kunnskap om helseeffektene ved et sunt kosthold øker med utdanningsnivået, og dermed er de uten høyere utdanning mer mottakelige for helseinformasjon gitt i forkant.

Veien videre
Selv om resultatene i denne studien viser positive trender ved formidling av matens betydning for helsen før et matvarevalg, er det fortsatt en stor utfordring å nå ut til de gruppene som trenger informasjonen mest, særlig yngre menn – slik at de gjør sunne matvarevalg.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold