En håndfull fremtid

«Norske forskere har ledet an i en internasjonal forskningsinnsats for å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. På ti år har de revolusjonert fiskefôret».

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn Einar Åsgård

Dette er utdrag fra en artikkel skrevet av Forskningsrådet om Aquaculture Protein Centre, som er et senter for fremragende forskning (SFF). Etter ti år avslutter senteret sin virksomhet som SFF. Les hele saken i Bladet Forskning.

Nofima er ett av instituttene bak APC, og har gjennom ti lærerike år deltatt i alle tre temaområder som APC har arbeidet med.

‒ Vi i Nofima takker for oss i dette samarbeidet, men kan forsikre om at vi ønsker å fortsette å arbeidet med utfordringene som gjenstår med bedre utnyttelse av proteinressurser og kartlegging av fiskenes aminosyrebehov, sier Torbjørn Åsgård, styremedlem i APC og forskningssjef for Ernæring og fôrteknologi i Nofima.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold