Økoslaget vil stå i butikkene

– Selvfølgelig skal maten barna får i barnehagen og på skolen være økologisk, det er bare slik myndighetene kan oppnå sitt økologiske 15 % mål, sier Ragnhild Glader, økologisjef på Ultra Bryn.

–Kampen kommer til å stå i butikkene, det er her massene kjøper maten sin og hvis barna er vant til økologisk mat fra barnehage og skole vil de spørre foreldrene om å få det samme når de er med og handler, tror Glader.

Ragnhild Glader har jobbet med å selge økologisk mat på Ultra Bryn i Oslo de siste 15 år og er blant de butikkansatte i Norge med mest erfaring med å selge mat produsert etter økologiske prinsipper. Hun forteller om kunder som etter å ha lest «bak på pakka» dvs. innholdsfortegnelsen, kommer igjen og spør etter mer økovarer. Bedre tilgang til gode produkter og kunnskap blant butikkansatte kan også øke salget av økologisk mat, mener Glader. Hun er en av flere inspiratorer på Nofimas årlige arrangement Økologifagdagen. Formålet er å hjelpe og inspirere alle som serverer mat til økt bruk av økologisk i tråd med myndighetens mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020, samt inspirere produsenter til innovasjon og omlegging til økologi.

Analysesjef i Coop Norge handel AS, Magne Rideng har et litt annet bilde av hvorfor 15 % målet er vanskelig å oppnå, nemlig at mange forbrukere er usikre på hva økologisk mat er. I undersøkelsen «spisefakta 2012» utført av Ipos MMI, sier bare 12 % av forbrukerne at økologisk dyrket mat er viktig for dem når de handler mat til familien.

–Dette kommer av at begrepet økologi er umodent i folks bevissthet.  Vi må gi forbrukeren en grunn til å kjøpe økologiske produkter som ligger tettere opp mot de referansene som scorer høyest i samme undersøkelse, nemlig; smak og ferskhet.  Det er ingen grunn til at økologiske varer ikke bør smake like godt som konvensjonelle, det gjelder bare å få forbrukeren til å tenke det samme, sier Rideng. Forøvrig er Coop sine mål innen økologi å bidra aktivt til å nå 15 % målet i 2020 ved å øke utvalg, tilgjengelighet, satsing i butikk og kutte prisene på økovarer, og de er i gang med kampanjen «lik pris på økologisk frukt og grønt» som startet i februar i år.

Reklame kan øke bevissthet

Tjeran Vinje, prosjektleder i stiftelsen matmerk presenterte smakebiter fra den kommende reklamekampanjen «Fri» som skal øke folks bevissthet om økologisk mat.

– Etter å ha intervjuet bl. annet Nofima, Bioforsk og vanlige folk om ønsker og kunnskap i forhold til økologisk mat, har vi kommet fram til at mange sliter med å se forskjell på konvensjonell og økologisk. Mange savner større tilgang i butikkhyllene og mange er opptatt av helseaspektet. Derfor har vi kommer fram til en payoff i kampanjen som heter «velg bort kunstige tilsetninger». Målet er å snakke til alle, ikke bare de som kjøper økologisk fra før, vi vil nå ut til befolkningen.  Kampanjen, som har et budsjett på godt over 10 millioner kroner og skal på tv, internett og print, skal kjøres ut i tre perioder; vinter, vår og høst.

– Vi starter opp med første reklamefilm 1. januar 2013, dette er dagen hvor flest folk ser på tv og hvor man kanskje føler seg litt dårlig, altså en perfekt dag å reklamere for sunn og bra mat sier Vinje.

Nofima arrangerte i år Økologifagdagen for 12. gang, i år var det ca. 70 deltakere som fikk inspirasjon og kunnskap om hva som skal til for å øke forbruk av økologisk mat. Økologifagdagen er en del av Økomat-prosjektet ved Nofima, finansiert av Statens Landbruksforvaltning. Gjennom dette programmet gis det hjelp og kompetanse til bedrifter som utvikler bearbeida økologiske produkter, og til storkjøkken som vil servere mer økologisk.

 Mat og helse  

Relatert innhold