Ny divisjonsdirektør i Nofima

Magnar Pedersen (57) blir ny direktør for Divisjon fiskeri, industri og marked i Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Pedersen er fiskeriøkonom og kommer fra stillingen som konsernsjef i Nord-Norges største fiskeribedrift, Nergård AS, hvor han har vært i stillingen siden 2007.

Tidligere har han vært assisterende direktør i Råfisklaget og rådgiver ved Fylkesmannen i Troms. Pedersen har også hatt en lang rekke verv i styrer og utvalg gjennom sin karriere, og sitter blant annet i fiskeriministerens utvalg for vurdering av lovgiving innen fiskeomsetning.

– Nofima har ved ansettelsen av Magnar Pedersen fått en utrolig erfaren og kunnskapsrik divisjonsdirektør, som har et stort nettverk i alle fora som berører norsk fiskeri. I tillegg er han meget godt kjent i våre kjerneområder langs hele kysten, og vet alt om hvilke utfordringer næringen står overfor og forskningens rolle i dette. Magnar Pedersen er kjent som en kunnskapsrik, dyktig og jovial leder som er flink til å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere. Vi er svært fornøyde med å ha fått Magnar om bord, sier administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

– Nofima er en svært viktig institusjon for utviklingen av norsk mat. Min spisskompetanse er sjømaten, hvor jeg har arbeidet i mange år, og vært involvert i flere prosjekt sammen med Nofima. Fiskerisektoren kommer for all framtid til å spille en sentral rolle i næring og samfunn langs kysten, og vår jobb vil være å hjelpe næringen til å forsyne sine kunder med best mulig fisk til høyest mulig pris, til glede for alle som lever av denne næringen, sier Magnar Pedersen.

Nofima har 420 ansatte, omsetter for 502 millioner kroner og har forskningsaktivitet i Tromsø, Ås, Bergen, Sunndalsøra, Averøy og Stavanger.

Hovedområdene i Divisjon fiskeri, industri og marked er prosess- og produktutvikling av sjømat, marin bioprospektering, økonomiske analyser, perspektiv- og foresightanalyser, forbrukerforskning, markedsanalyse og strategisk rådgivning. Det arbeides også med informasjonslogistikk og sporbarhet.

Magnar Pedersen tiltrer stillingen 1. januar 2013.

Relatert innhold