Laks tåler bråkjøling

Hurtig nedkjøling i kombinasjon med kontrollert CO2-tilførsel kan hindre laksestress før slakting.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Roth
Bjørn Roth

Seniorforsker
Tlf.: +47 416 52 535
bjorn.roth@nofima.no

I forbindelse med slakting blir laksen utsatt for flere prosesser som kan fremkalle stressresponser.

– Vi ser stress særlig i forbindelse med det som på fagspråket heter trenging – oppsamling av fisk i høyt antall i merder – og under den etterfølgende pumpingen. Fisken liker heller ikke å komme opp i fri luft, forteller prosjektleder Bjørn Roth.

Han er forsker ved matforskingsinstituttet Nofima og leder et forskingsprosjekt der begrepet sedering står sentralt.

– Sedering handler om å sløve ned fisken før bedøving, noe som gjør at evnen til å forstå og respondere på omgivelsene blir mindre. Sedering skal bidra til å redusere stressnivået hos laksen før slakting, forklarer Roth.

En metode som ser ut til å fungere godt, er hurtig nedkjøling av levende fisk. Med denne metoden lar laksen seg føre manuelt inn i slagmaskinen uten å vise særlige tegn på stress, sier Roth.

Målet med prosjektet er å utvikle en ny velferds- og kvalitetsstandard for behandling av laks i forbindelse med slakting.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF og Regionalt forskningsfond Vestlandet.

 Sjømatindustri  

Relatert innhold