Svømmetunnel for fisk kan heve kvalitet og lønnsomhet

Forskere ved matforskningsinstituttet Nofima har bygget en svømmetunnel hvor man skal måle hvordan fisk reagerer på ulike typer fiskeredskaper.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Når fisk blir fanget i trål, snurrevad eller snurpenot og håndtert om bord på båten, utsettes den for forskjellige former for fysisk stress. Utmattelse fører til dårligere kvalitet på fisken som igjen fører til lavere pris på råstoffet.

Under fiske er det begrensede muligheter for å finne ut hva det er som påvirker fisken negativt, og hvordan man kan forandre på dette. Nofima bygger derfor en svømmetunnel som skal etterligne forholdene fisken opplever i redskapet, for eksempel hvor langt og fort fisken har svømt før den kommer om bord.

– I svømmetunnelen kan vi gjennomføre ulike forsøk og finne bedre måter å fange og håndtere fisken på. Hvis testene tilsier det, så vil vi kanskje kunne utvikle bedre fangstredskaper og bedre behandling av fangsten om bord på båtene, sier forsker i Nofima Øyvind Aas-Hansen.

– Etter at vi er ferdig med disse testene håper vi å tilegne oss kunnskap som skal hjelpe næringen å bli mer lønnsom og at forbrukeren skal få bedre kvalitet på fiskeproduktene, sier Aas-Hansen.

Svømmetunnelen er ferdig bygget ved Havbruksstasjonen i Tromsø og forskerne er klare til å starte testene. Strøm, vannkvalitet og andre variabler styres fra en kontrollbase ved siden av bassenget.

Tunnelen er en del av prosjektet CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology) som blir ledet av Havforskningsinstituttet og hvor Nofima har ansvaret for kvalitet og verdiskaping. Målene i prosjektet er å optimalisere fiskerinæringens verdiskaping og produktkvalitet.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold