Like bra med økologisk laks

En liten del av oppdrettslaksen kommer fra økologiske anlegg. Nå peker ny forskning mot at denne fisken holder samme kvalitet som vanlig oppdrettslaks.

Av de 65 nye oppdrettstillatelsene som ble utdelt i 2009, var fem øremerket til økologisk produksjon, og det er et politisk mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk.

I økologisk lakseoppdrett skal fisken blant annet få fôr som kommer fra avskjær fra bærekraftige fiskebestander, og naturlig fremstilte karotenoider fra blant annet gjær, alger og bakterier. Maten skal lages av lokale og fornybare ressurser.

Fiskens velferd skal være i sentrum og det stilles strengere krav til tettheten i merdene. Oppdrettere av økologisk laks skal også i så stor grad som mulig unngå medisinering og vaksinering av laksen.

Men hvordan blir kvaliteten på slik fisk?

Det kan du lese om på forskning.no

Forskningen var finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 Sjømatindustri  

Relatert innhold