Innovasjonsmuligheter venter på kjøttbransjen

Nye bifftyper som bogbiff og høyryggfilet dukker opp i butikkene. Nir-skannere gir sikrere fettmålinger i produksjonsbedriftene. Begge er eksempler på innovasjoner som kan bidra til økt verdiskaping i kjøttbransjen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Alm Hersleth
Stine Alm Hersleth

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 975 41 669
stine.alm.hersleth@nofima.no

Slike innovasjoner vil være viktig for norsk kjøttindustri fremover, først og fremst fordi konkurransen øker. Bedriftene kan forvente seg langt sterkere konkurranse både fra utlandet og fra dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV).

Matforskningsinstituttet Nofima leder et innovasjonsprosjekt som ser på kjøttbransjens fremtidsmuligheter.

– Norsk kjøttbransje vil tjene på å øke innovasjonstakten. Det har de mulighet til å lykkes med, for det finnes mange positive initiativ.  Bransjen er godt rustet med teknologi og utstyr, og investerer i nye bygg, sier prosjektleder Stine Alm Hersleth i Nofima.

Problematisk maktfordeling
Én viktig drivkraft for innovasjon i kjøttbransjen er å redusere svinnet. En annen er kundenes eller ofte dagligvarekjedenes ønsker om nyutvikling. Produsentene stoler ofte i stor grad på at dagligvarekjedene vet hva folk vil ha. Initiativene kommer derfor ofte fra kjedene.

Kjøttprodusentene har definert seg som bindeleddet mellom bonden og dagligvare, og etter hvert som dagligvarekjedene har beveget seg inn i foredlingsleddet har maktfordelingen blitt endret.

I lengden vil det bli vanskelig å leve av å kaste seg på det dagligvarekjedene vil ha. Det er viktig at kjøttprodusentene tar tilbake initiativet i innovasjonsutviklingen. Det kan være nyttig å vende blikket mot andre land for å se på trendene der.

Kundene vil ha hele måltider og naturlige kjøttprodukter
I Norge, som i atskillige andre land, spiser folk stadig mer ferdigmat. I USA har mange kjøttprodusenter tatt konsekvensen av det, og lagt om produksjonen fra rene kjøttprodukter til hele måltider. I Norge derimot holder de fleste produsentene seg fortsatt til rene produkter.

– Her er det verdt å se på hvilke muligheter som finnes. Det er viktig å tenke innovasjon ut over den rene produktdimensjonen og for eksempel se på hvilke muligheter som ligger innenfor produktservice eller nye nettverk og allianser, sier Hersleth.

En annen trend som gjør seg sterkt gjeldende er naturlige og gjerne lokalproduserte matvarer. Mange lokale kjøttprodusenter har åpnet utsalg i nærmiljøet eller selger kjøttvarer over nettet.

– Den viktigaste trenden i USA for tida heiter «natural». Det betyr at kjøt skal vera minst mogeleg foredla og ikkje vera tilsett fleire stoff enn stengt nødvendig. For eksempel er bruken av natriumglutamat, sterkt redusert, og nitritt/nitrat er gjerne erstatta med selleripulver, forteller Oddvin Sørheim, sjefsingeniør i Nofima.

Dra nytte av det norske kjøttet gode rykte
Norske forbrukere har stor tillit til norsk kjøtt og norske kjøttprodusenter. Produsentene bør ta sin del av ansvaret med å fronte fordelene med det norske kjøttet. Det er et paradoks at Rema1000 kjører reklamekampanjer for importert storfekjøtt i grillsesongen, mens McDonalds profilerer seg med at deres hamburgere inneholder norsk kjøtt, underforstått at det norske er det beste.

Et område der vi er gode i Norge er innen dyrevelferd, og mange forbrukere er opptatt av dette. Også det å bygge oppunder det norske kjøttets gode rykte bør gi nye. Den norske kjøttbransjen må stille spørsmål om hva det vil si å være best og på hvilke områder det norske kjøttet er best.
– Vi må slutte å si at vi er like gode, vi må tørre å si at vi er best på visse områder, og det er disse vi må fokusere på, sier Hersleth.

Prosjektet «Innovasjon i kjøttbransjen», er et samarbeid mellom Nofima og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning der kjøttbransjen deltar. Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, og avsluttes ved årsskiftet 2012/2013.

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold