Frossen fisk bedre enn fersk

Tinte fiskefileter som selges i ferskvaredisken, blir mer og mer vanlig i supermarkedene i Europa. Det kan føre til store konsekvenser for norske filetbedrifter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Heide
Morten Heide

Forsker
Tlf.: +47 908 49 530
morten.heide@nofima.no

Nofima-forsker Finn-Arne Egeness presenterte resultatene fra forskningen under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim denne uken.

Resultatene viser at stadig flere supermarkeder i Europa foretrekker å selge tint fiskefilet, fremfor den tradisjonelle ferske fisken.

‒ Bak på pakkene står det at fisken har vært frosset, men det er nok ikke alle forbrukerne som får dette med seg. Ved å bruke opptint fisk sikrer supermarkedene seg bedre tilgang til fisk året rundt, kortere leveringstid og mindre svinn. Samtidig viser blindtester at forbrukerne ikke merker forskjell på om fisken er opptint eller fersk. For supermarkedkjedene løser frossen fisk mange av utfordringene de tradisjonelt har hatt med genuint ferske produkter, sier Egeness.

For norsk fiskerinæring vil økt omsetning av filetprodukter basert på fryst fisk kunne gi store muligheter og utfordringer.

‒ Dette kan få konsekvenser for videreforedlingen i Norge, ettersom mer produksjon av ferdigvarer kan bli flyttet til utlandet. Dette må næringen ha et bevisst forhold til. I dag mangler imidlertid norsk fiskerinæring kunnskap om hva som er det beste råvarealternativet, om det er fersk fisk som er filetert før innfrysing, fisk som er frossen hel, eller fisk som er dobbelfryst. Skulle markedet foretrekke fersk fisk som fileteres før den fryses inn, kan det åpne nye markedsmuligheter for produsentene av fryste fiskefileter i Norge. Det er derfor viktig at norske bedrifter tilegner seg kunnskap om muligheter og utfordringer som denne markedsendringen gir, sier Egeness.

Resultatene er basert på prosjekter finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 Markedsforskning  

Relatert innhold