Fra sildesalat til vaskemaskin

Restavfallet fra sild skal nå komme til bedre bruk. Enzymer fra sild kan i nær framtid havne i vaskepulver og juice.

Bare seksti prosent av silda som fanges i Norge hvert år havner i stekepanna og salaten. Av totalt 900.000 tonn sild, blir 360.000 tonn til overs etter fileteringen.

Mesteparten av dette er skinn, bein og innvoller. Det blir i dag til mat for oppdrettsfisk og dyr. Men prisen er lav for restopplaget, helt nede i kr 2,70 for kiloen – mens filetene har kilopris på 10-15 kroner fra fabrikken.

Derfor forsker Diana Lindberg på andre bruksmåter for restråstoffene etter sildefangsten.

– Vi leter etter enzymer i silderestene, og har allerede funnet 25 enzymer som virker lovende, forklarer Lindberg, som jobber med silda i en forskergruppe ved Marin bioteknologi på Nofima.

Det kan du lese om på forskning.no.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold