Nofima i allianse med global gigant

Det norske matforskningsinstituttet Nofima har inngått et strategisk samarbeid med Alltech, et av verdens største selskap innen dyrehelse og ernæring. Det er utvikling av fôr til oppdrettsnæringen som er hovedmålet for samarbeidet.

Fakta om Alltech

  • Grunnlagt av Dr. Pearse Lyons for 32 år siden.
  • Et globalt selskap innen dyrehelse og ernæring, med mer enn 2800 ansatte i 128 land.
  • Hovedkvarteret ligger i Lexington, Kentucky, USA.
  • Selskapet har et uttalt mål om å nå en omsetning på 4 mrd dollar.

Amerikanske Alltech har som mål å oppnå en omsetning på 25 milliarder kroner. Økt innsats innenfor akvakultur ses som en nøkkelfaktor for å nå dette målet, og forskningsdirektør Karl Dawson i Alltech peker på viktigheten av langsiktig forskningssamarbeid med de fremste miljøene i verden.

– Laksenæringen har utfordringer som krever at industrien samarbeider med forskere som jobber med langsiktige løsninger. Denne avtalen gjør at vi kan intensivere arbeidet med alternative fôrkilder, som er en laksenæringens største utfordringer, sier Dawson.

Det er særlig bruken av mikroalger i fôr til fisk som vil være tema for samarbeidet. Alltech Algae i Kentucky er en av de største algefabrikkene i verden, hvor det foregår bred forskning for å finne løsninger for anvendelse av alger i dyrefôr.

– Norske forskere har unik kompetanse innenfor akvakultur, og vi ser fram til å samarbeide med verdensledende miljø i jakten på våre innovative løsninger for akvakulturindustrien, sier Dawson.

For Nofima, som er et næringsrettet institutt, er avtalen et viktig steg i arbeidet med å øke samarbeidet med ledende norske og internasjonale industriaktører. Avtalen går over flere år, noe som sikrer at samarbeidet ikke bare utvikler industrien, men også gir et potensiale for utvikling av vitenskapen.

– Nofima dekker hele verdikjeden innenfor akvakultur, fra avl og genetikk til salg og marked. Det gjør oss unike, og er viktig for å forstå hvordan utvikling i èn ende av verdikjeden påvirker resten. Det er også avgjørende at vi finner løsninger for oppdrettsnæringen som ikke bare virker i øyeblikket, men som også er bærekraftige over tid. Dette samarbeidet har potensiale for denne type innovasjon, og vi gleder oss derfor til å jobbe med en så stor aktør som Alltech, sier Øyvind Fylling Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Relatert innhold