Olav Fjell ny styreleder i Nofima

Avtroppende konsernsjef i Hurtigruten, Olav Fjell, er valgt til ny styreleder i matforskningsinstituttet Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Fjell er siviløkonom, og tidligere konsernsjef i Statoil, Kongsberg våpenfabrikk og Postbanken. Han innehar en rekke styreverv i norsk næringsliv.

– Nofima er, både i norsk og internasjonal sammenheng, en stor og viktig institusjon. Instituttets rolle som forskningspartner for næringslivet innen fiskeri, akvakultur og matindustri er utrolig viktig, og har et stort vekstpotensiale. Norge er i verdenstoppen blant sjømateksporterende land, det blir spennende å arbeide med å utvikle denne posisjonen, og samtidig arbeide for å styrke vår innenlandske matindustri, sier Olav Fjell.

Nofima er Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet har 420 ansatte og omsetter årlig for rundt 500 millioner kroner.

Hovedkontor er i Tromsø, og forskningsvirksomheten skjer på Averøy, i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Øvrige styremedlemmer

  • Eirik Selmer-Olsen, FoU-direktør i Tine (gjenvalgt som nestleder)
  • Åse Berg, styreleder i Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (ny)
  • Einar Wathne, viseadministrerende direktør i EWOS (gjenvalg)
  • Renate Larsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora (ny)
  • Janne Merete Rimstad, Sunndal kommune (gjenvalg)
  • Stig Fossum, universitetsdirektør i Universitetet i Nordland (gjenvalg)
  • Jan Egil Pedersen, Forbundsleder NNN (gjenvalg)
  • Bjørn Inge Bendiksen, forsker Nofima (gjenvalg)
  • Kristin Hollung, forsker Nofima (gjenvalg)
  • Bente Asbjørnsen, avdelingsingeniør Nofima (gjenvalg)

Relatert innhold