Fôr til oppdrettsfisk er tema for internasjonal konferanse i Molde

430 forskere er nå på vei til Norge og det internasjonale symposiet for fiskeernæring og fôring, som denne gangen har tittelen ”Feeding our food” eller ”Fôr til maten vår”. I løpet av fire dager vil 340 av dem presentere ny og spennende forskning fra hele verden. Nofima er hovedarrangør.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn Einar Åsgård

Konferansen, “the International Symposium on Fish Nutrition and Feeding” (ISFNF), finner sted i Molde 4.-7. juni. Den går annethvert år ulike steder i verden, og ble sist arrangert i Kina.

Temaet for konferansen, “Feeding our food”, er tidsriktig siden det i samfunnet er økende interesse for oppdrettsnæringens ansvar og bærekraft. Ronald Hardy, som leder konferansens internasjonale vitenskapelige komité, sier:

– Søken etter nye ressurser til oppdrettsfôr, og kreative måter å kombinere fôrressurser på, er viktige vitenskapelige tema som også har fått økende oppmerksomhet i samfunnet generelt. Dette er også tema som til syvende og sist kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko innen oppdrettsnæringen.

De fire spesielt inviterte foredragsholderne har mye å tilføre i så henseende, med følgende tema for sine presentasjoner:

  • Dr. Stéphane Panserat, INRA: Samspill mellom næringsstoff og gener i fisk
  • Dr. Gert Flik, Radboud University: Ernæring og endokrinologi
  • Dr. Stephen M. Secor, University of Alabama: Tilpasningsstrategier til faste og fôring i mage-tarm-systemet
  • Dr. Karin Pröll, Upper Austrian University of Applied Science: «Machine learning approaches» for analyse av biologiske data

Torbjørn Åsgård i Nofima leder ISFNFs lokale organiseringskomite.

Åsgård forventer en konferanse med høy vitenskapelig standard som vil omhandle en rekke ulike oppdrettsarter. Store og små akvakulturnasjoner fra alle kontinenter vil være representert.

Vertskap for konferansen er Nofima i samarbeid med Aquaculture Protein Centre (APC), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold