Veien til fem om dagen

Det er ønskelig å øke forbruket av grønnsaker blant barn. I så fall er det nødvendig å undersøke hva barn liker og ønsker.

Kontaktperson
Portrettbilde av Josefine Skaret
Josefine Skaret

Prosjektleder/sensoriker
Tlf.: +47 954 92 575
josefine.skaret@nofima.no

I forbindelse med Smakens uke i november 2011 benyttet forskere ved matforskningsinstituttet Nofima sjansen til å foreta en forbrukerundersøkelse rettet mot barns preferanse for grønnsaker. Sjetteklassinger fra nærliggende skoler ble invitert til Nofimas lokaler på Ås, i Stavanger og Tromsø.

Fem, i alle fall denne dagen
Vi testet fem grønnsaker; kålrot, gulrot, nepe, brokkoli og jordskokk. Grønnsakene ble valgt ut med hjelp fra Gartnerhallen for å sikre god kvalitet på råvaren. Brokkoli, gulrot og kålrot fra Toten. Nepe fra Jæren og jordskokk fra Grimstad. Grønnsakene som ble brukt både i Stavanger, Tromsø og på Ås kom fra samme produsent og parti slik at samme råvare ble testet ved de ulike stedene. De rå grønnsakene ble skrelt, kuttet og vasket. Dette ble utført likt på de tre stedene.

Barna fikk servert grønnsakene i tilfeldig rekkefølge, og begeret grønnsakene ble servert i var merket med en tilfeldig tresifret kode.

Etter å ha smakt på en grønnsak, svarte de på følgende spørsmål:

  • Hvor godt liker du denne grønnsaken?
  • Er grønnsaken kjent for deg?
  • Hvor ofte spiser du grønnsaken?
  • Hva heter grønnsaken?

Totalt fikk vi svar fra 171 sjetteklassinger.

Gulroten mest populær og best kjent
Av de fem grønnsakene var gulrot den klare favoritten. På andreplass kom kålrot, mens brokkoli, nepe og jordskokk deler tredjeplassen. Det virker også som om jentene og guttene i testen har relativ lik preferanse når det gjelder de fem grønnsakene. Det var heller ingen klare regionale forskjeller.

På spørsmålet om hvor godt kjent grønnsaken var, svarte barna at gulrot og brokkoli var mest kjent, deretter kålrot og nepe. Jordskokk var minst kjent. Resultatene stemmer godt overens med våre forventinger.

Ca. 90 % av barna svarte at de spiser gulrot en gang eller mer pr uke, motsvarende for brokkoli var ca. 70 % og mellom 20 – 30 % for kålrot, nepe og jordskokk. Ca. 15 % av barna svarte at de aldri hadde spist kålrot, mens ca. 30 % aldri hadde spist nepe og 40 % hadde aldri spist jordskokk.

De aller fleste visste navnet på gulrot og brokkoli.  Omtrent halvparten av barna visste navnet på kålrot, mens svært få visste navnet på nepe og jordskokk.

Kålrot – en god nummer 2
Gulrot er den klare favoritten blant grønnsakene i testen. Kanskje er det litt overraskende at kålroten er den nest best likte grønnsaken, samtidig som det ikke er så mange som spiser kålrot. Grunnen til at kålrot blir mindre spist, selv om den er godt likt, kan være at det er mer arbeid å skjære den opp sammenliknet med andre grønnsaker. Kålrot kan derfor være en interessant grønnsak å bruke mer til ferdig kuttede snacksprodukter.

Fra jord til bord – mange interessante grønnsaksspørsmål
Så hvordan kan man øke forbruket av grønnsaker blant barn? I undersøkelsen testet vi bare rå grønnsaker. Det virker som om brokkoli er godt kjent, men kanskje barn foretrekker denne kokt? En interessant problemstilling er da om noen grønsaker foretrekkes kokt, stekt eller bakt mens andre likes bedre rå? En annen ting som kan påvirke preferansen er formen grønnsaker serves på. Vil barn ha grønnsakene servert i små biter, store biter, som staver, firkanter, raspet, blandet med andre grønnsaker og så videre.

Grønnsakers smaksprofil kan beskrives ved å bruke trente smaksdommere. Dette kan kobles mot forbrukerundersøkelser for å studere hvilke smaksegenskaper de foretrukne grønnsakene har, og for å få en forklaring til hvorfor at en grønnsak blir foretrukket. Disse resultatene er også nyttige når ulike sorter skal velges til for eksempel dyrkingsforsøk.

Søtt er det naturlige valget
Vi mennesker er født med en preferanse for søte produkter og en aversjon mot bitre og sure. Dette er en biologisk mekanisme for menneskers overlevelse. Søte produkter har mye energi, de bitre og sure er ofte umodne eller giftige. Dessuten er vi ulikt følsomme for bitre smaker, noen opplever det veldig sterkt mens andre ikke gjør det.

Dette viser seg også for grønnsaker. De fleste liker søte grønnsaker, men må lære seg å like de bitre og sure. Lære seg å like gjør man ved å smake på noe gjentatte ganger. Det handler om å venne seg til smaken. Så for å få barn – og voksne også for den del – til å like flere typer grønnsaker må de smake på dem flere ganger.

Skal finne svaret på hva som styrer barns valg av mat
Nofima er med i flere prosjekt som skal bidra til å øke forbruket av grønnsaker.  I et prosjekt sammen med Bioforsk og Universitetet for miljø- og biovitenskap, undersøkes det blant annet hvordan rotgrønnsaker kan brukes i ferske ferdig kuttede produkter. Her undersøker forskere hvordan sensoriske egenskaper og viktige innholdsstoffer påvirkes av pakking og lagring.

Nofima er også med i et prosjekt som ser på hva som styrer barn og unges valg av mat. Målet er å bringe frem ny kunnskap og forståelse samt bygge en solid faglig plattform.

Denne artikkelen står på trykk i Matindustrien mai 2012

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold