Ingen hensikt med skyggenett

Flere forskningsprosjekt de senere år har gitt betydelig innsikt i hvordan solen påvirker temperatur og kvalitet i tørrfisk. Dette viser blant annet at skyggenett ikke har noen betydning for kvaliteten på fisken.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

I 2011 gjennomførte Nofima et storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett på oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond . Fisken ble hengt på tre tidspunkt, 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett.

Bruk av skyggenett over tørrfisk mens den henger på hjell gir redusert temperatur i fisken både målt som gjennomsnitt i hele sesongen og på soldager. Selv om denne temperatureffekten er til stede viser resultatene likevel at kvaliteten er uforandret på noen områder, mens den er forverret for andre. Det ble ikke funnet noen reduksjon av viktige og typiske kvalitetsfeil i tørrfisk.

Mer negativt enn positivt

Skyggenettet har vist seg å gi flere negative enn positive effekter på kvalitet. Effektene på skinnet med saltslag og mørkere farge var det samme som forventet etter erfaringer med tørrfisk som ikke er utsatt for sol.

– Vi hadde håpet at skyggenettet kunne gi reduksjon i dannelse av typiske kvalitetsfeil som kan opptre i tørrfisk, så som misfarging, makkskader og mucoso (slimaktig/bløt muskel). Men vi fant ingen sammenheng i så måte, forteller forsker Sjurdur Joensen i Nofima.

Tetthet betyr mye

Hengetettheten når fisken henger på hjell er imidlertid viktig i forhold til temperatur i fisken. Stor avstand gir varme i fisken når det er mye sol, mens tett hengt fisk danner skygge for hverandre.

– Her er det likevel viktig å minne om at fisken ikke må henges så tett at trekk rundt fisken hindres, maner forskerne.

Arbeidet dokumenterer at tradisjonell ute-tørking gir bedre kvalitet på tørrfisken enn ved bruk av skjerming med skyggenett.

Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Berg AS, Værøy. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og ble ledet av FHFs Frank Jakobsen.

Rapport 2/2012 viser resultatene fra testene som ble gjennomført på Værøy i 2011.

 Sjømatindustri  

Relatert innhold