MEIR informasjon om reker

Deler av rekenæringen har utviklet et informasjonssystem som kan gi kunder og forbrukere mer informasjon om reker. Dette er gjort i et samarbeid mellom utviklingspartner Nord-Norsk Teknologi og Nofima.

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Rekeindustrien i Norge og Nord-Europa står overfor store utfordringer med å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked med strengere krav til pris og kvalitet. Derfor ble forskningsprosjektet ”Markedsbasert elektronisk informasjonsutveksling i rekenæringa (MEIR)” en realitet.

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har prosjektet utviklet en elektronisk informasjonsløsning for rekenæringens kunder og forbrukere.

Ideen er å skape merverdi for kunder gjennom å tilby tilleggsinformasjon til produktet, som normalt ikke kan gjøres på produktemballasjen.

– Produktet gis et unikt lotnummer som forbrukerne kan taste inn på en webside for å få tilgang på mer informasjon, men allerede nå ser vi at en QR-kode kan forenkle dette ytterligere, forteller prosjektleder Roy Robertsen i Nofima.

– Man kan da skreddersy informasjonen for det rekeproduktet som spises, som blir direkte tilgjengelig for forbrukerne, konkluderer Robertsen.

Den enkelte fabrikk kan lage sitt eget sett med regler om hvilken produksjonsinformasjon som skal følge med produktet. Systemet foreligger i en testet versjon, men det gjenstår praktisk implementering i bedriftene.

Mer informasjon finnes i Nofimarapport 36/2011 og på FHF sine hjemmesider.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold