Kråkebollens innside.
Kråkebollens innside. Foto/illustrasjon: Vidar Mortensen og Oddvar Dahl/Nofima

Kråkebollenes kjønnsliv

Forskere i Nofima har laget en håndbok som gir en grundig innføring i kråkebollenes reproduksjonssyklus. Målet er å gi kråkebollefiskere og -oppdrettere bedre mulighet til økonomisk gevinst.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Philip John James
Philip John James

Seniorforsker
Tlf.: +47 481 68 263
philip.james@nofima.no

Primitive dyr

Kråkeboller er primitive urdyr som mangler mange av de organene vi finner i høyerestående dyr. De har ingen spesialiserte respirasjons- eller sirkulasjonssystemer. Ikke hjerte, ingen blodårer og ingen oksygenbindende molekyler i kroppsvæsken, og de har heller ingen spesialiserte tarmsystemer. Kort sagt består kråkebollen av munn, en tarm, gonader/rogn og et primitivt nervesystem. Alt dette er omgitt av et hardt skall.

Forståelse av reproduksjon gir verdiskaping

Innen ethvert kråkebollefiskeri eller -oppdrett er det viktig å forstå dyrenes reproduksjonssyklus. Siden kjønnsorganene er det eneste i kråkebollene som har noen kommersiell verdi, og fordi reproduksjonssyklusen påvirker både størrelsen og kvaliteten på rognen og følgelig også verdien, er dette viktig å forstå til det fulle.

Det er påvist at både næringstilgangen og tettheten av kråkeboller kan påvirke reproduksjonssyklusen hos kråkeboller i betydelig grad.

– Vi har nylig studert to kråkebollepopulasjoner en halv kilometer fra hverandre i Kvalsundet utenfor Tromsø. Der fant vi stor variasjon i størrelse og kvalitet på gonadene – både gjennom sesongen og mellom populasjonene – selv om de levde svært nær hverandre, forteller forsker Philip James.

Den vedlagte håndboken er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og skal gi kråkebollefiskere/-oppdrettere en bedre forståelse av disse dyrenes behov og mulighet til utvikling, og derigjennom en bedre økonomisk fremtidsplanlegging.

 Fangstbasert akvakultur    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold