Kongelig behandling

Levende kongekrabbe må behandles varsomt om kvalitet og utbytte skal bli optimale. Nå har Nofima på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) laget en tosiders ”bruksanvisning” for krabbefiskere.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Den vedlagte bruksanvisningen ”Slik behandler vi kongekrabben!” beskriver hva fiskere og transportørene må ta hensyn til når det gjelder håndtering og vannbehov samt forhold rundt lagring av levende kongekrabber.

Kongekrabbefangst er en næring i vekst. De siste årene har flere nye aktører startet med krabbefiske. Målet med brosjyren er å overføre systematisert kunnskap til de nye aktørene.

Varsom transportering

Ved transport av levende krabbe til markedet eller til videre lagring er det flere behov som må imøtekommes. Nyttig kunnskap fra erfarne krabbefiskere sammen med nyvunnen kunnskap fra forskning danner grunnlaget for denne tosidige bruksanvisningen.

– Vi må få ut kunnskap, også til nyankomne fiskere og transportselskap, om hvordan kongekrabbe skal bli et optimalt produkt til en optimal pris. Det er tanken bak dette faktaarket, forteller seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima.

Bruksanvisningen finnes også på FHF sine hjemmesider, og det jobbes fortløpende med å få til andre kanaler for distribusjon av denne kunnskapen.

 Fangstbasert akvakultur    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold