For tidlig kjønnsmodning – et stort problem i torskeoppdrett

Hanne Johnsen disputerte fredag 17. februar, med avhandlingen "Key genes and regulators associated with sexual differentiation and gonad development in Atlantic cod (Gadus morhua L)".

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

I dagens torskeoppdrett er tidlig kjønnsmodning et stort problem. Veksten avtar og filetkvaliteten reduseres når fisken konsentrerer mye av sin energi på produksjon av gonader. I sitt doktorgradsarbeid har Hanne sett på genetiske faktorer som regulerer kjønnsutvikling hos torsk.

Må kunne kontrollere kjønnsmodning

For å kunne kontrollere kjønnsmodning er det viktig å kartlegge hvilke biologiske mekanismer som er involvert. Avhandlingen til Hanne Johnsen bidrar i så måte til økt basiskunnskap om dette.

Hunn- og hannfisk påvirkes forskjellig

Doktorgradsarbeidet viser at hann- og hunntorskens kjønnsutvikling er styrt av forskjellige gener. Doktoranden slår fast at dmrt1-genet er sentralt i hanntorskens utvikling, mens dannelse av østrogen hos hunnfisk er regulert av cyp19a1a-genet. Fem ulike dmrt-gener ble funnet i torskens genom, og analyser av de omkringliggende genene i forskjellige virveldyr representerer en helt ny forståelse av evolusjonen av denne genfamilien.

Tromsøjenta Hanne Johnsen er 35 år og innehar en cand.scient. grad i fiskehelse avlagt ved NFH/Universitetet i Tromsø i 2006. Johnsen har vært tilknyttet tidligere Fiskeriforskning som vitenskapelig assistent siden 2006 og fortsatte som doktorgradsstudent da Fiskeriforskning ble en del av matforskningsinstituttet Nofima.

Doktorgradsarbeidet er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd/Fuge.

Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært seniorforskerne Øivind Andersen og Helge Tveiten fra Nofima og professor Jarl Bøgwald ved NFH/Universitetet i Tromsø.

Bedømmelseskomitéen har bestått av professor Dan Larhammar, Dept. of Neuroscience, Univ. i Uppsala, Sverige, forsker Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet, Bergen og postdoktor Anita Muller, NFH/Universitetet i Tromsø.

I tillegg til den publiserte artikkelen – se link under teksten– er følgende to artikler med i doktorgraden:

Johnsen H., Andersen Ø. “Differential expression of five dmrt genes identified in the Atlantic cod genome. The fish-specific dmrt2b diverged from dmrt2a before the fish whole-genome duplication”. Akseptert for publisering i “Gene”.

Johnsen H., Tveiten H., Torgersen J.S., Andersen Ø. “Sexually dimorphic expression of amh and paralogs of sox9 and cyp19a in Atlantic cod (Gadus morhua L.)”. Manuskript.

Link til disse to artiklene kommer så snart de er publisert.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold