Fettforskning – store muligheter

Hvilke fettløselige forbindelser som finnes i råstoff og i produkter og hvordan disse påvirker kroppen er et viktig forskningsområde. Her ligger det et stort verdiskapningspotensiale for matindustrien.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) støtter forskning på fett i næringsmidler med spesiell vekt på sunne oljer fra raps, ryps, oljedodre (Camelina sativa) og havre.

– I tillegg til sunne fettsyrer inneholder oljene blant annet også fettløselige antioksidanter, og det er fortsatt typer av antioksidanter som ikke er identifisert, mener seniorforsker Bente Kirkhus i Nofima. Hun er prosjektleder for et stort forskningsprosjekt på fett.

Foreslår økt produksjon av sunne oljevekster
– Alt vi gjør på fett kan kobles opp mot næringskvalitet og helse. Vi vet for eksempel at enkelte komponenter i vegetabilske oljer har evnen til å beskytte sunne flerumettede fettsyrer mot harskning. Vi undersøker nå muligheten til å bruke denne kunnskapen for at produkter kan bevare ernæringskvaliteten bedre gjennom hele verdikjeden fram til forbruker, forklarer Bente Kirkhus.

I Norge er målsettingen å være selvforsynt på de matvarene vi har et naturgitt grunnlag for å produsere.
– Hvorfor ikke ha som mål å være mer selvforsynt på vegetabilske oljer? Det ligger et stort potensiale for å dyrke vekster som raps, rybs og oljedodre til oljeformål, sier forskeren.
Hun tror disse vekstene kan bli en viktig satsing i landbruket. Oljedodre, for eksempel, er et nytt tilskudd med mulig potensiale for dyrking på grunn av sitt høye innhold av sunne omega-3 fettsyrer og antioksidanter. Dyrkingsforsøk på planten, både økologisk og konvensjonell, viser at den er svært robust klimatisk sett og derfor kan dyrkes over større deler av landet enn det som er tilfellet for raps. Imidlertid er det mange utfordringer som må løses før den kan bli en kommersiell oljevekst. En av dem er ugrasproblematikken.

Havre til flere formål
Havre er en annen vekst med stort potensiale.– Det er nok ikke så godt kjent at enkelte havresorter kan ha et relativt høyt innhold av olje med en interessant sammensetning, sier Bente Kirkhus. Sammen med planteforskere jobbes det nå med å finne frem til nye havresorter med høyere ernæringsverdi. Forskerne studerer hvilken effekt klima og dyrkingsforhold har på innholdet av olje, og utvikler sorter med høyere innhold av omega-3.

– Her ligger det et stort potensiale for både bønder og næringsmiddelindustri på sikt.  Sannsynligheten for at vegetabilske oljer med spesiell ernæringsverdi vil gi bedre betaling for produsenten er dessuten høy, sier Bente Kirkhus.

Ikke bare plantefett
Forskning på fettløselige helsekomponenter i kjøtt, og særlig på innholdet av vitamin K, er også en del av det store fettforskningsprosjektet.

Høyt inntak av vitamin K kan redusere risikoen for benskjørhet, hvilket er særlig interessant for Norge, hvor benskjørhet er svært utbredt.

– Vitamin K finner vi mye av i kjøtt, men det kan være forskjeller mellom ulike raser av storfe og mellom ulike muskeltyper. Dette kan få betydning for hva industrien velger å satse på av raser, og hvordan ulike stykningsdeler utnyttes, sier Kirkhus.

Studier av helseeffekter
I forskningsprosjektet bygger forskerne en metodeplattform for å kunne karakterisere fett i næringsstoffer og utføre analyser av utvalgte forbindelser i blod, urin og avføring. Humane studier utføres i samarbeid med andre institusjoner som har høy kompetanse på området, og det er et tett samarbeid med flere medisinske miljøer. Disse studiene er svært kostbare, og derfor benyttes også laboratoriemodeller (kunstig fordøyelse, kunstig tarm og ulike cellesystemer) for å studere hvordan ulike fettløselige forbindelser fordøyes og påvirker helsen.

Hemmende effekt på betennelsestilstander og kreftutvikling i tarmen er viktige områder det forskes på. Det er også et ønske å få mer forståelse om signalisering av metthet. Målet er kunnskap og verktøy som norsk matindustri kan benytte til dokumentasjon av fettløselige forbindelser i framtidens helseoptimaliserte produkter.

Gode, sunne og stabile oljer
Det er en kjent sak at sunne oljer med flerumettede fettsyrer er ustabile – de reagerer med oksygen og harskner (oksideres). Dette gjelder ikke bare fettsyrer, men også de fleste fettløselige forbindelser med positiv effekt på helsen. Det arbeides derfor kontinuerlig med å få ny kunnskap om harskningsprosessen og hvordan denne kan hemmes gjennom råvarekvalitet, prosessering, tilgang på antioksidanter og lagringsbetingelser.  Harske oljer smaker og lukter vondt, og det er også mulig at oksidasjonsprodukter kan ha en negativ effekt på helsen vår.

– Vi ønsker å vite mer om hva slags innvirkning harske oljer har på helse. Er harske oljer farlig for helsa vår, og hva kan gjøres for å unngå harskning? Her ligger det mange uløste oppgaver som vi vil få mer kunnskap om de neste årene, avslutter Bente Kirkhus.

 Mat og helse  

Relatert innhold