Bakterier som ”våkner”

Enkelte bakterier kan danne sporer i matvarer, noe som kan føre til kvalitetsforringelse og forgiftning. For at dette skal utgjøre en helserisiko, må bakterien ”våkne opp” av dvalen og begynne å spire. I sitt doktorgradsarbeid har Irene Stranden Løvdal studert denne prosessen som hun forsvarer for PhD-graden ved Norges Veterinærhøgskole fredag 3. februar med avhandlingen “Germination of Bacillus species related to food spoilage and safety”.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan Thomas Rosnes
Jan Thomas Rosnes

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 72 816
thomas.rosnes@nofima.no

En stor utfordring

Slik spiring er en stor utfordring for matindustrien, som ønsker en trygg og lang holdbarhetstid i sin produksjon av mat. Doktorgradsarbeidet til Stranden Løvdal har konsentrert seg om nedkjølte matvarer med holdbarhetstid på flere uker. Slike matvarer er ofte varmebehandlet ved temperaturer på mellom 65 – 95 °C. Da drepes de fleste bakterier, men sporer fra bakterien Bacillus kan overleve, spire og utvikle seg til voksende bakterier.

Kan være løsningen

Løvdal har undersøkt hvordan spireegenskapene til sporer fra fire ulike Bacillus-arter påvirkes av varmebehandling. I en såkalt dobbel varmebehandling, der maten varmes opp to ganger, har hun funnet ut at sporenivået ble redusert med mer enn 99,9 %.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Norges Veterinærhøgskole og Nofima i Stavanger. Forskere og stipendiater ved Forsvarets Forskningsinstitutt har også vært sentrale samarbeidspartnere.

Irene Stranden Løvdal kommer fra Tananger utenfor Stavanger. Hun har hovedfag i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen fra 2002. I 2007 begynte hun som stipendiat ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole (Oslo). Løvdal har nå en stilling ved Universitetet i Stavanger, Institutt for førskolelærerutdanning (irene.s.lovdal@uis.no).

 Prosessteknologi  

Relatert innhold