Mulig rømming av torsk

Ved Nofimas anlegg på Averøy i Møre og Romsdal ble det tirsdag 4. januar oppdaget at det manglet 3600 torsk i en enkelt merd. Mest sannsynlig skyldes avviket rømming.

Kontaktperson
Portrettbilde av Arne Mikal Arnesen
Arne Mikal Arnesen

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 995 30 304
arne-mikal.arnesen@nofima.no

Nofima kartlegger nå hva som har skjedd.

– Selv om dette dreier seg om et mindre antall fisk, tar vi situasjonen meget alvorlig. Vi har rapportert hendelsen til myndighetene slik forskriftene pålegger oss, og gjør nå det vi kan for å avdekke hva som har gått galt, sier leder for infrastruktur i Nofima, Arne Mikal Arnesen.

Under en nærmere inspeksjon av nota ble det påvist et knyttnevestort hull ca 2,5 meter under overflaten. Mest sannsynlig skyldes dette slitasje som følge av at torsken har nappet på trådene, men det har også vært observert oter og sel ved anlegget i perioder. Den gjenstående fisken i merden hadde som forventet en størrelse på rundt 1,5 kg. Dette tilsier at fisken har rømt gjennom hullet da den var noe mindre.

– Det er derfor grunn til å tro at rømmingen har skjedd gradvis. Vi vil uansett foreta en full gjennomgang av våre rutiner i etterkant av hendelsen, sier Arnesen.

Fisken som gikk i merden var sykdomsfri og hadde ikke vært utsatt for noen former for behandling.

Relatert innhold