Miljøregnskap for torsk og hyse

Et nytt EU-prosjekt skal utarbeide miljøregnskap for fangst og produksjon av torsk og hyse. Forskerne skal også utvikle et verktøy som skal forenkle arbeidet med å lage miljøregnskap – slik at små og mellomstore bedrifter kan gjøre dette selv.

Kontaktperson
Portrettbilde av Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 472 60 878
kine.karlsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Miljøregnskapet vil avdekke negativ miljøpåvirkning som stammer fra produksjon av torsk- og hyseprodukter, spesielt relatert til utslipp av klimagasser.

Slike miljøregnskap etterspørres i større og større grad i internasjonal handel. Mange supermarkedkjeder krever eller foretrekker at de som selger sjømat kan vise slike regnskap.

For små bedrifter er disse kravene en stor utfordring, da det å utarbeide miljøregnskap er en omfattende, tidkrevende og kostbar prosess.

– Prosjektet vil gi små og mellomstore bedrifter i torsk- og hyseindustrien et verktøy som dokumenterer de mange gunstige egenskapene nordøstatlantisk hvitfisk har, og bidra til å sikre konkurransekraft og pris, sier prosjektkoordinator Petter Olsen i det norske matforskningsinstituttet Nofima.

WhiteFish

Prosjektnavnet er WhiteFish, og det er et såkalt “Research for the benefit of SME Associations”-prosjekt finansiert av EU-kommisjonen under det syvende rammeprogram (FP7).

Prosjektet skal gå i tre år og har et budsjett på omtrent 23 millioner kroner.

WhiteFish prosjektet styres av fem bedriftsorganisasjoner i Island, Norge, Storbritannia og Sverige. Disse organisasjonene representerer til sammen over 1200 små og mellomstore bedrifter i torsk- og hyseindustrien.

Et knippe forsøksbedrifter er valgt ut i hvert land. Her skal forskerne foreta såkalte livssyklusanalyser (LCA). Slike analyser viser miljøpåvirkningen gjennom hele produksjonskjeden, fra fangst og prosessering til produktene ender opp på kjøkkenet til forbrukerne, og det nye verktøyet for egenevaluering skal også testes ut i de samme bedriftene.

Det vitenskapelige arbeidet vil bli utført av Matis (Island), Nofima (Norge), SIK (Sverige) og Universitetet i Wageningen (Nederland).

Relatert innhold