Sammensatte sykdomsproblemer

Sykdom hos laks kan forårsakes av mange faktorer i kombinasjon, slik som blant annet flere mikroorganismer, forskjellige miljøpåvirkninger, oppdrettsbetingelser og feilernæring. Når man ikke vet hvilke faktorer som bidrar til at sykdom utvikles, og deres relative betydning, er det vanskelig å både forebygge og behandle.

Kontaktperson
Portrettbilde av Lill Heidi Johansen

Fakta

IPN (Infeksiøs pankreasnekrose)

HSMB (Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse)

CMS (Cardiomyopati syndrom)

PGI (Proliferativ gjellebetennelse)

Eksempler på multifaktorielle sykdommer er mange. Gjennom dette prosjektet søker forskere i Nofima sammen med bl.a. Aqua Gen AS og Veterinærinstituttet å få økt kunnskap om utviklingen av slike sammensatte sykdommer, vurdere effektene av flere forskjellige variabler og finne eventuelle samspill mellom de ulike faktorene.

IPN, HSMB, CMS og PGI

Dette er noen av de sykdommene som i dag gir problemer for lakseindustrien. Nasjonalt er IPN den sykdommen som årlig registreres med flest antall utbrudd. Informasjon fra felt i bl.a. Troms og Finnmark viser f.eks. at IPN årlig påvises i mer enn halvparten av alle oppdrettsanlegg. Ofte følger flere av de andre sykdommene i kjølevannet av IPN. Fra mange regioner meldes det at spesielt HSMB ofte oppstår etter et IPN utbrudd, og denne sykdommen synes i tillegg å være stressrelatert.

– Vi håper å kunne identifisere effekten av blant annet genetisk resistens (såkalt QTL fisk), IPN-virus bærerstatus, vaksinering og miljørelaterte faktorer på sykdomsutvikling, i første omgang på HSMB. Forsøk med IPN-virus bærerfisk og med påfølgende HSMB smitte i laboratoriet skal følges opp av et større feltstudium der det bl.a. skal utføres en epidemiologisk analyse. Resultatene fra laboratorieforsøkene og feltstudiet vil samlet kunne gi industrien muligheten for lettere å vurdere helsesituasjonen for fisken de har i merdene. Lakseprodusentene vil da kunne forebygge og behandle utbrudd av sykdom på en bedre måte, forteller forsker og leder av prosjektet, Lill-Heidi Johansen.

Prosjektet, som startet opp 1. september i år, er treåring og er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

 Fiskehelse  

Relatert innhold