Fransk ostepasjon til norske bygder

Nyhetssak Ved å ta et steg tilbake og satse på det tradisjonelle – i ny kappe, har lokale franske osteprodusenter lykkes med å øke både kvaliteten, prisene og markedsandelene for ostene sine.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Nyhetssak

Ved å ta et steg tilbake og satse på det tradisjonelle – i ny kappe, har lokale franske osteprodusenter lykkes med å øke både kvaliteten, prisene og markedsandelene for ostene sine.

Fakta om nettverkene

Nettverkene Liten og vidsynt er for småskala osteprodusenter. De har reist til land som er kjent for ostene sine; Frankrike, Sveits og Portugal og de har hatt fire samlinger totalt. I løpet av nettverksperioden har alle deltakerne gjennomført et prosjekt i egen virksomhet, som de legger frem for gruppa på siste samling. Nettverket administreres av Nofima og er en del av Innovasjon Norges Nettverksprogram for næringsmiddelindustrien.

Franskmennenes lidenskap for ost er en god inspirasjonskilde også for lokale norske produsenter. En reise til fjellområdene i Sør-Frankrike skaper grobunn for nye tanker. På reisen har deltakerne i nettverket Liten og vidsyntbesøkt og utvekslet erfaringer med sine franske kolleger. Lærdommen de tar med seg hjem til Norge er viktig for å utvikle egen kompetanse – både ysteteknisk og markedsmessig.

Roquefort, Laguiole, Cantal og Salers er alle oster med høy status. Å få høre produsentenes tanker og se hvordan de lager sine oster åpner øyene for at ting kan gjøres annerledes også her til lands. Et av områdene der vi har mye å lære av franskmennene er innenfor beskyttede betegnelser.

En av dem som ser mulige store gevinster med beskyttede betegnelser er André Valadier. Han er grunnlegger av ostekooperativet Laguiole og tidligere president i UPRA Aubrac. Han er også drivkraften bak Laguioleostens beskyttede betegnelser, og forteller oss om hvilke kriterier som ligger til grunn for suksessen i Aubrac.

Betegnelsen A.O.C. (Appellationd’OrigineContrôlée) betyr at osten må komme fra et avgrenset geografisk område og produseres etter helt bestemte metoder.

«Modernitet uten tradisjon er sterilt, tradisjon uten modernitet er idioti»
Disse kloke ord er ifølge Monsieur Valadier utgangspunktet for suksessen til blant annet Laguiold-kooperativet. De har valgt å gå tilbake til en mer særpreget osteproduksjon der melkekyrne må tilhøre enten Aubrac- eller Simmentalrasen. Fordi denne melken gir den beste osten, og fordi disse rasene trives så godt på beitemarkene i fjellet. Samtidig er ysteriet og logistikken toppmoderne.

Kooperativet har også utviklet sin egen l’Aligot – en tradisjonell ost- og potetstappe som gjerne spises til søndagsmiddagen. L’Aligot står nå for rundt halvparten av produksjonen, og en enda høyere andel av omsetningen, fordi bearbeidelsesgraden og verdiskapingen er høyere.

En utfordring med Aubrac-rasen er at mange av kyrene har relativt lite melk. Valadier har derfor tatt initiativet til et avlsprogram. De beste melkekyrene velges ut og deres gener føres videre.

– 60- og 70-tallet var preget av en satsing på kyr med høy melkeproduksjon uten tanke på melkekvaliteten og om kyrne fra Holstein-rasen trivdes i fjellområdene. I dag er heldigvis interessen for å satse på de tradisjonelle Aubrac-kyrne langt større, forteller Valadier.

Laguiole -kooperativets ysteriet går nå så godt at de kan betale langt mer til sine bønder enn det bønder med andre melkekyr får andre steder. Melkeprisen er faktisk nesten den dobbelte, 50 eurocent for literen mens 28 er det normale.

Kyrene er viktige i markedsføringen
Også i nabodistriktet Cantal har de tatt tak i tradisjonene.  De satser på den for distriktet så tradisjonelle Salers-rasen i produksjonen av Salersosten. Kooperativet her lager både den tradisjonelle Cantalosten og Salersosten. Det tilhørte tidligere den store 3A-kooperativet men trakk seg ut når det ble klart at 3A ønsket å legge ned ysteriet. Nå satser kooperativet i stedet på å utvide ysteriet, og doble både produksjonen og salget. I dag produseres 15000 oster per år, og én ost veier rundt 50 kg. Investeringstøtte har blitt gitt både sentralt og lokalt – og fremtidstroen er stor.

Kyrene og hva de spiser er viktig i markedsføringen av ostene. I Salersostens presentasjonsfilmer får melkekyrene mye oppmerksomhet. Salers-kyrene melkes bare i sommerhalvåret for produksjon av Salers, resten av året duger det “bare” til Cantal. De er kjent for sin gode melk – og for sitt veldig sterke morsinstinkt. Kua vil bare melkes når kalven er ved siden av. Melkingen foregår ved at kalven først får litt melk, deretter bindes den fast i forbenet til mora si, og først når kua er nesten ferdig melket får kalven slippe til igjen. Kuene har store kraftige horn, men er utrolig snille og rolige. Det sies at dette er fordi de var så sterkt knyttet til mødrene sine når de var små.

Mat og reiseliv er veldig sterkt knyttet til hverandre i Frankrike. Cantal-distriktet er et godt eksempel på dette. Turistene kommer for å smake osten og se Salers-kua. Ved byen St Bonnes de Salers er det et besøkssenter for Salersosten, det er laget egne osteruter, og bøndene som er medlem i kooperativet må bruke minst en halv dag i året til å presentere osten for publikum. For dette er den beste måten å få vist frem stoltheten og kjærligheten til både osten og kyrene.

Historien og dyra – viktige identitetsbærere
Gjetere og munker står sentralt i franske osters historie. Historiene fortelles med kløkt og innlevelse, og er en viktig del av ostenes merkevarebygging. Det samme er de aktuelle dyrerasene. De tradisjonelle ostesortene er gjerne laget på melk fra særegne ku-, sau- eller geiteraser, som har en fysikk som er «skreddersydd» for terreng og jordsmonnet.

Den tradisjonsrike Laguioleosten har røtter tilbake til 1100-tallet. Den gang lagde folk ost for å bevare maten gjennom vinteren. Munkene i Aubrac-distriktet ryddet sletter i høyden så kyrne kunne ha sine sommerbeiter på høyfjellsplatåene med deres spesielle flora, som i sin tur preget melken. Det finnes flere enn 500 høyfjellsplatåer, og disse brukes til sommerbeite den dag i dag

Roquefort er et av verdens eldste beskyttede varemerker. Den første skriftlige kilden som omtaler osten fra Roquefort er snart 2000 år gammel, og i 1666 ble det vedtatt at ekte Roquefort bare kunne lages og lagres i kjellere i selve byen. Siden den gang har den beskyttede betegnelsen blitt styrket atskillige ganger. I dag produseres nesten 20.000 tonn Roquefortost, og drøyt 80 prosent av den selges i Frankrike.

Anekdoten om Roquefortosten er som tatt ut fra en eventyrbok. En gjetergutt som satt og spiste sin lunsj av brød og ost av sauemelk, oppdaget en vakker jente. Han la på sprang for å treffe henne, glemte helt bort maten. Noen måneder senere kom han tilbake til hulen i Roquefort og oppdaget den gjenglemte lunsjen. Sulten som han var spiste han, til tross for at osten hadde mugnet. Overraskelsen var stor; osten smakte langt kraftigere og bedre enn tidligere – og Roquefort så dagens lys.

Særpreg gir stor merverdi
Beskyttede betegnelser er et viktig salgsargument for en rekke franske produsenter.
– Selv om det sjelden finnes eksakte tall på verdien av opprinnelsesmerkene, har vi et kontrollsystem som gjør at ingen kan jukse, og beskyttelsen gir store immaterielle verdier, sier Marie-Elisabeth Verdaguer, generalsekretær i ConférderationGénerale de Roquefort.

Osteprodusentene i Roquefort er blant dem som har kommet lengst med å beskytte sin merkevare. Siden 2001 har osten hatt den høyeste rangen av alle A.O.C. beskyttede betegnelser i Frankrike, og regelverket er strengt. Melkesøyene kan kun være fra Lacaune-rasen, og det er regler for det meste: Når bøndene kan melke, hvilket distrikt sauene kan beite i, hva sauene får spise, temperaturer ved ulike produksjonsetapper og lagring, hvordan ostene skal sikres mot sykdomsfremkallende bakterier og ikke minst at de bare kan produseres og modnes i byen Roquefort. Den siste regelen er grunnen til at det ikke er gårdsproduksjon av Roquefort, all Roquefortost produseres av en av de syv produsentene med tilholdssted i byen.

Også André Valadier mener A.O.C.-beskyttelsen gir store muligheter for verdiskaping, men understreker disse mulighetene ikke nødvendigvis fører til at alle produsenter klarer å få ut merverdien.

– Det produseres 220 000 tonn ost med A.O.C.-beskyttelser og kun halvparten av disse produsentene har klart å opprettholde et høyere prisnivå.  Det viser seg upasteuriserte oster laget på melk av beste kvalitet har klart seg bra prismessig, forteller Valadier.

Kompetanseoverføring og erfaringsutveksling
Osteprodusentene i nettverket Liten og vidsynt er enige om at systematiskerfaringsutveksling og kompetanseoverføring er de viktigste fordelene både med besøket i Frankrike og med deltakelsen forøvrig.

– Å treffe andre produsenter med noen av de samme utfordringene, diskutere løsninger og få nyttige innspill om produksjonen, teknikk, resepter og markedsarbeid er en stor styrke med nettverket. Vi har knyttet verdifulle kontakter i både inn- og utland. Vi har også fått tilgang til ny emballasje og testet ut denne, forteller Hans Nesheim, meieribestyrer ved Tine Haukeli.

Med dette treffer han blink med hva Einar Alme i Innovasjon Norge mener er selve kjernen med nettverket.
– Det gir utrolig mye for hver enkelt produsent å føre dem sammen. De har mye å lære av hverandre og av kompetansemiljøer både i Norge og utlandet. Norske osteprodusenter har mye å lære av de franske. Franskmennene er bedre enn oss på bruken av beskyttede betegnelser, på produksjonsteknologi, og ikke minst i markedsføringen. Noen av stoltheten franskmennene føler skulle jeg gjerne sett mer av i Mat-Norge, sier Alme.

Stolthet, bevissthet og fellesskap
Nettopp franskmennenes stolthet og bevissthet til alle ledd av osteproduksjonen – til fôret, dyra, produksjonsprosessen, lagringen og de ferdige ostene – er verdt å bite seg merke i.

Jarle Rueslåtten på Rueslåtten gård er en av dem som vet å verdsette de tradisjonelle norske kurasene. På gården i Hol kommune produserer han økologisk melk fra blant annet Vestlandfe og Telemarksfe. Det er melka fra disse kyrene han skal bruke når han nå starter opp med å produsere både trøgost (en lokal variant av pultost) og halvfast ost.

På Bryn Gardsmeieri i Trysil lager Astrid og Per Bryn mange produkter av geitemelk fra egne geiter. De lager blant annet brun geitost og en hvitmuggost som har fått navnet Villroa. Hos både Bryn og Rueslåtten er de opptatt av melkekvaliteten, og bevisste på betydningen av fôr og rase. De deler sine erfaringer, og har begge fått god hjelp av ekstern kompetanse gjennom nettverket.

Enige om betydning av gode råvarer
Både franske og norske osteprodusenter er opptatt av gode råvarer. Knut Erik Grindaker ved Tine FoU Senter har nettopp godt råstoff som sitt mantra. Han er sterkt opptatt av å høyne og stabilisere kvaliteten på geitemelken som brukes til Tines geitostproduksjon, og denne har etter sigende blitt langt bedre de siste årene.

Foredling av råstoff har flere sider. Kvalitet er en av dem. En annen er å finne teknologi som utnytter råstoffet best mulig. Nå er Tine i ferd med å bygge opp et helt nytt mikrofiltreringsanlegg for geitemelk, og har tatt patent på teknologien. Med dette anlegget får de langt flere valgmuligheter for anvendelse av geitemelkas verdifulle protein enn tidligere.

– Tine hadde neppe startet med å bygge opp sitt nye mikrofiltreringsanlegg hvis det ikke hadde vært for dette nettverket. Vi bruker en annen teknologi, men ideen om å benytte filtrering for å øke anvendelsesgraden av geitemelka kommer fra en studietur med nettverket til Sveits, sier Grindaker.

Relatert innhold