Bioplast mellom bark og ved

Å utvikle nedbrytbar matemballasje av avfall fra skogs- og papirindustrien er målet for EU-prosjektet FORBIOPLAST. Biprodukter fra tre og papir skal erstatte fossile ressurser som ofte benyttes i dag.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Sivertsvik
Morten Sivertsvik

Forskningssjef
Tlf.: +47 905 97 998
morten.sivertsvik@nofima.no

– I prosjektet bidrar vi med vår emballasje- og prosesskunnskap i utviklingen av nye og mer miljøvennlige fiskekasser. I tillegg har Nofima ansvaret for den praktiske testingen av flere typer bioplastmaterialer. Vi undersøker hvorvidt disse egner seg som emballasje for mat, forteller Morten Sivertsvik, forskningssjef for prosessteknologi i matforskningsinstituttet Nofima.

Gir trefiber ekstra styrke?
Den typen bioplast som forskerne i Nofima skal se nærmere på er blant annet den naturlig nedbrytbare poly-lactic acid (PLA). Kan PLA forsterket med trefiber gi oss materialer som egner seg til matemballasje? For tiden pågår optimaliseringstester av forseglingsegenskapene til de nye produktene, samt tester av helsemessig sikkerhet og migrasjonsanalyser. Disse testene vil følges opp at praktiske prosess- og pakkeforsøk.

Til utviklingen av de nye og mer miljøvennlige fiskekassene brukes materialet ”grønn”-polyuretan. Denne miljøvennlige varianten av polyuretan er laget av tallolje, en treolje som dannes som et biprodukt ved produksjon av papirmasse.

En stor og fornybar ressurs
Skogens biomasse representerer en stor og fornybar ressurs, og den er ikke i konflikt med arealer som brukes til matproduksjon. Den medfører lave kostnader og kan spille en alternativ rolle til petroleumsressurser. Men til tross for positive eksperimentelle resultater som viser at en industriell produksjon er mulig, er området lite utviklet i dag.

Et av områdene som prosjektet ønsker å se nærmere på og utvikle, er å benytte skum av miljøvennlig polyuretan i kombinasjon med trefiber. Målet er å gjøre både produksjonen og nedbrytningen bærekraftig, og samtidig mer energieffektiv enn dagens løsninger.

I prosjektet er partnere fra hele Europa involvert. I tillegg til å se på emballasje vil også produkter til landbruket, eksempelvis nedbrytbare plantepotter, gjødselstaver og oppheng til tomatplanter og deler til bilindustrien, for eksempel isolasjonsmateriale, spoilere og deler til bilseter være aktuelle bruksområder.

Forbioplast vil avsluttes med en internasjonal konferanse om “Biobased Polymers and Composites – www.bipoco2012.hu – i mai 2012.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold