Økologi – en spydspiss

Årets økologifagdag var en kombinasjon av den tradisjonelle fagdagen og 25 års jubileet til Debio. Tema for dagen og det store spørsmålet: "Fremtidens mat – blir den økologisk?" ble belyst fra flere vinkler av foredragsholderne.

Ane Kismul, politisk rådgiver til Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, fortalte om regjeringens økologiske handlingsplan. Målet er at 15 prosent av produksjonen og forbruket skal være økologisk innen 2020. Dagens forbruk er på kun én prosent.

– Det er behov for å tenke nytt og utradisjonelt for å møte store samfunnsmessige og globale utfordringer om å ha nok mat til alle – også i fremtiden. Dette krever en miljøvennlig og bærekraftig produksjon, og nettopp her er økologisk landbruk et viktig verktøy. Det økologiske landbruket er en spydspiss i arbeidet med å utvikle et langsiktig bærekraftig landbruk, sa Ane Kismul.

Et klart budskap
Kismul la også vekt på at økologiske varer trenger en tydeligere profil. – Vi har ikke lykkes med økosatsingen ennå. Nå må vi enes om hvilken merverdi vi skal gi kundene. Vi trenger færre og tydeligere budskap. I 2012 skal vi satse enda mer på markedsorientering.

Behovet for tydelige budskap deles av SIFO-forsker Eivind Jacobsen. – I dag har forbrukerne et avmålt forhold til økologi. Markedsføringen er for lite offensiv, dessuten er mange varer dårlig tilgjengelig og kvaliteten er variabel. Dessuten er det for dyrt med tanke på at det ikke gis noen tilleggsbegrunnelse, sa Jacobsen. Han stilte også, til stor tilfredshet fra salen, spørsmålet om hvor lurt det er at det samme organet er ansvarlig for markedsføring av både konvensjonelt og økologisk landbruk.

Både i salen og blant foredragsholderne var det flere som la vekt på verdien av et klart og tydelig budskap. Jon-Frede Engdahl fra Kolonihagen mener at stayerevne, det å kunne fortelle gode troverdige historier om produktene og å ha som utgangspunkt alltid å velge det beste er viktige suksesskriterier.

Tre viktige spørsmål
Saltå Kvarns adm. direktør Johan Ununger er en kjent miljø- og økologiforkjemper i Sverige, og også en inspirerende foredragsholder. Han brenner for å få frem næringslivets rolle i å skape en bedre verden. Saltå Kvarns visjon er å være en inspirasjonskilde for å redde Østersjøen.

– Vi samarbeider tett med bøndene vi handler av, og stiller krav om bærekraftige produksjonsmetoder. Vi betaler også mer til de bøndene som gjør mest for miljøet. Vi var først ute i Sverige med å klimanøytralisere og i tillegg til å jobbe med å redde Østersjøen har vi har satt i gang et prosjekt med planting av trær i Uganda, forteller Ununger.

I følge Ununger skyldes Saltå Kvarns suksess at de har fulgt rådene fra Jim Collins, og hans bok From Good to Great. Å kunne svare på de tre spørsmålene:
1. Hva elsker vi å gjøre?
2. Hva kan vi bli best på?
3. Hvordan kan vi tjene penger på det?

Saltå Kvarn har følgende svar:
1. Vi elsker å lage produkter og mat vi selv vil spise. Vi har en sterk pasjon for god og riktig mat.
2. Vi skal bli best på å være det mest troverdige og gjennomsiktige matmerke i Sverige. Vi skaper troverdighet gjennom miljøtiltakene våre
3. Vi bruker hovedsakelig sosiale medier som våre markedsføringskanaler, og skaper sterke merkevarer.

Konstruktiv paneldebatt
Dagen ble avsluttet med paneldebatten ”Markedsadgang for økologiske produkter”. Her deltok representanter fra Meny, Matkjedeutvalget, Bondens Marked, Choice og DIFI. Det ble en debatt med stort engasjement og livlig dialog.

Camilla Røsjø, divisjonsdirektør i Nofima avsluttet dagen med det som ble trukket fra som den største utfordringen, både blant foredragsholderne og debattantene: – Vi må finne den gode historien og et klart og tydelig budskap.

Relatert innhold