Mer kjøtt på beina

Økt internasjonal konkurranse, kraftig prispress og mangel på faglært arbeidskraft gjør at kjøttindustrien står overfor store utfordringer. Nå starter et åpent innovasjonsprosjekt som skal se på bransjens fremtidsmuligheter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Alm Hersleth
Stine Alm Hersleth

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 975 41 669
stine.alm.hersleth@nofima.no

– Kjøttbransjen kan vinne mye på å øke innovasjonstakten. Det har vi sett eksempler på i andre bransjer, og bransjen kan lære mye av andre, også bransjer utenfor matindustrien, forteller Stine Alm Hersleth, prosjektleder for innovasjonsprosjektet og seniorrådgiver ved matforskningsinstituttet Nofima.

I samarbeid med bransjen og NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) skal Nofima kartlegge kjøttbransjens forutsetninger for å drive innovasjonsarbeid.

Teknologi og kompetansetilgang
Innovasjon er langt mer enn produktutvikling. I dette prosjektet vil det være viktig også å se på hvilke muligheter ny bruk av teknologi kan gi, og ikke minst hvordan dette kan påvirke både arbeidsoppgaver og rekrutteringsstrategi.

I løpet av de siste årene har tekniske innovasjoner som for eksempel nytt skjæremønster av storfekjøtt og bruk av NIR-skanning til å måle fettinnhold i hele kjøttstykker gitt både bedre råvareutnyttelse og kostnadsbesparelser.

– På samme måte er det aktuelt å se på hvordan ny teknologi og ny bruk av dagens teknologi kan bidra til at kompetansen benyttes bedre enn i dag. I tillegg vil vi se på hvordan forbruksmønstre, samfunnsendringer og politiske føringer påvirker bransjen, sier Hersleth.

Sterk kobling til tradisjon
Mulighetene for bransjen er mange, og det er viktig å se over landegrensene i arbeidet med innovasjon. Nofimas pølsemakermester Tom Chr. Johannessen mener at spesielt området ferdigretter og komplette måltidsløsninger blir viktige. Samtidig er kjøtt sterkere knyttet til tradisjonerog gir langt flere og mer sammensatte assosiasjoner enn andre matvarer.

– Forbrukerne er mye mer skeptiske til nye og ukjente kjøttprodukter enn til andre typer nye matprodukter, og matskandaler knyttet til kjøtt har lengst levetid i folks hukommelse. Dette er en utfordring for produsentene, fordi det gjør det vanskeligere å være nyskapende og komme med radikale innovasjoner. Det er viktig å beholde egenskaper i produktet som gjør at det oppfattes som naturlig eller tradisjonelt. Et eksempel på en akseptabel innovasjon i et tradisjonsprodukt er spekeskinke som ved bruk av ny teknologi gjøres mindre salt, uten at forbrukerne liker den mindre, sier Øydis Ueland, forskningssjef for området Forbruker, sensorikk og innovasjon i Nofima.

Forskning og forskere fra flere fagområder vil være involvert i prosjektet. Det gjelder forbrukerkunnskap, råvarekunnskap og prosess, ernæring og miljø, i tillegg til innovasjon.

Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og prosjektperioden vil vare ut 2012.

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold