Grønt lys for grønn emballasje

Lys er en av de viktigste årsakene til redusert matkvalitet. Stipendiat Natthorn Intawiwat har, som en del av sin doktorgrad studert hvilke effekter ulike lysbølgelenger og lagringsbetingelser har på meieriprodukter. Det viser seg at blant gjennomsiktige emballasjevarianter gir de grønnfargede best beskyttelse.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

God emballasje beskytter matvaren mot lys, og forlenger dermed holdbarheten. Fordi forbrukerne ønsker å se produktene før kjøp har mange matvarer gjennomsiktige emballasje, som da ikke har optimale lysbarriereegenskaper.

­Både sensoriske og spektroskopiske metoder er brukt
– Jeg har studert effekten av ulike bølgelengder av lys og lagringsbetingelser på fotooksidasjon i meieriprodukter, og brukt disse resultatene som basis for å utforme emballasjematerialer med barrierer som kan redusere fotooksidasjon, forteller stipendiat Natthorn Intawiwat ved Nofima.

For å måle graden av oksidasjon ved ulike lagringsforhold er det hovedsakelig brukt sensoriske analyser, fordi metoden er sensitiv og relevant. Spektroskopiske analyser har vært et viktig verktøy for å studere lysets innvirkning på meieriprodukter. Ved å bruke spektroskopi er det mulig å studere nedbrytningen av de lysfølsomme komponentene i produkter. Dermed blir det lettere å forstå forskjeller som skyldes ulike bølgelengder av lys.

Grønt beskytter best
– Vi observerte at lengre bølgelengder resulterte i høyere fotooksidasjon i melk enn kortere bølgelengder. Lengre bølgelengder er dem over 550 nanometer og da er lyset oransje, mens kortere bølgelengder er under 500 nm og gir blått lys, sier Natthorn Intawiwat.

Det er også en sammenheng mellom bølgelengde og atmosfære i forbindelse med fotooksidasjonen. Bølgelengder i det røde området resulterer i mer fotooksidasjon når oksygennivået var lavt mens bølgelengder i det blå området forårsaker mer fotooksidasjon når oksygennivået var høyt. Dette indikerer at fotooksidasjonen benytter forskjellige reaksjonsveier når lysets bølgelengde endres, og at verken korte eller langt bølgelengder er optimale.

Bølgelengder mellom 500-550 nm gir grønt lys, og disse gir best beskyttelse.

Nyansen på grønnfargen er også viktig
Ved å bruke forskjellige pigmenter og tilsetningsstoffer (og kombinasjoner av disse) i emballasjematerialet, har det blitt utviklet nye gjennomsiktige materialer med skreddersydde lysbarrierer.

– Alle filmene er i forskjellige nyanser av grønt for å unngå absorbsjonsområdene til kjente fotosensitisere i de blå og røde områdene. Denne nye tilnærmingen kan justeres for å optimalisere emballasje for andre matvarer i fremtiden, avslutter Natthorn Intawiwat.

Natthorn Intawiwat har tidligere en mastergrad i emballering fra Kasetsart University i Bangkok. Hun disputerer fredag 21. oktober ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Tittel på avhandlingen er ”Reduksjon av fotooksidasjon i meieriprodukter med skreddersydde lysbarriereegenskaper i emballasje”. Veiledere er Assoc. Professor Elling-Olav Rukke, IKBM, UMB, Professor Tomas Isaksson, IKBM, UMB, samt Dr. Marit Kvalvåg Pettersen og Dr. Jens Petter Wold, Nofima AS

Forskningen er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold