Sunnere pommes frites

Norske forskere har løsningen på hvordan vi kan unngå akrylamid i stekte potetprodukter. Nå vil de selge teknologien til både europeiske og amerikanske selskaper.

Zeracryl AS vil stå for salget. Bedriften, som har sprunget ut fra miljøet ved matforskningsinstituttet Nofima, har utviklet og patentert metoden som er svært effektiv i industrielle sammenhenger. Den kan redusere akrylamidnivået i stekte potetprodukter med inntil 90 prosent. Teknikken baserer seg på bruk av melkesyrebakterier til å fjerne sukker på overflaten av potetprodukter som skal friteres. Hvilket i sin tur fører til at det ikke dannes akrylamid.

– Kartlegging av melkesyrebakterier er et viktig område innen den mikrobiologiske forskning hos Nofima, og det er denne forskningen som danner grunnlaget for den teknologiske løsningen vi nå skal lansere internasjonalt, forteller Hans Blom, seniorrådgiver ved matforskningsinstituttet Nofima og en av Zeracrylgründerne.

Internasjonaliseringsstipend gir god hjelp på veien
Et stipend på kr 500.000,- fra Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse skal brukes på markedsaktiviteter i USA, Canada og Europa. Den største utfordringen er at det i dag ikke er noen lovpålagte krav om å fjerne akrylamid fra pommes frites. Strategien blir derfor å nå frem til de store fastfoodkjedene, og å få dem med på laget som pådrivere.

Det vil, naturlig nok, være en ekstra kostnad forbundet med å redusere innholdet av akrylamid, og matindustriens amerikanske lobbyister gjør det de kan for å forhindre et påbud.
– Men med tanke på at studier viser at akrylamid er kreftfremkallende og kan gi DNA-skader, er vårt mål å få bedriftene til å se verdien av å ta et samfunnsansvar på dette området, påpeker Blom.

En rimelig metode
Å bruke melkesyrebakterier til å redusere innholdet av akrylamid er både kostnadseffektivt og miljøvennlig – og langt rimeligere enn andre behandlingsmetoder. Det skyldes først og fremst at bakteriene formerer seg raskt og vokser av seg selv.

– Selve metoden er basert på 20 års forskning på melkesyrebakterier. I dag er mye av melkesyrebakterieforskning dreid mot ernæring og helse. Melkesyrebakterier går under betegnelsen ”de snille bakteriene”, og er allerede mye brukt i matproduksjon. I tillegg til evnen til å hemme veksten av andre og farlige bakterier, kan de bidra til at produkter får økt holdbarhet, god smak og bedre næringsinnhold. Mange melkesyrebakterier har probiotiske egenskaper og dermed et potensial for å virke helsefremmende. Disse kan bidra innen utviklingen av nye produkter med helsefortrinn, samt innen medisin. Nofimas forskning på dette området er omfattende, og en vesentlig del av vår satsing på bioøkonomi. Det finnes hundrevis av ulike typer melkesyrebakterier, og mange av dem er ennå ikke utforsket. Økt kunnskap vil gi mange nye muligheter og stort verdiskapningspotensial, avslutter Hans Blom.

 Mat og helse    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold