Nasjonalt anlegg til Nofima

Regjeringen støtter Nofimas anlegg for bioprosessering med 3,5 millioner kroner, og slår samtidig fast at det nye anlegget blir et nasjonalt anlegg for marin bioprosessering.

Det nasjonale anlegget for marin bioprosessering blir unikt i sitt slag i Norden, og vil med sin størrelse på 1000 kvadratmeter i praksis være en minifabrikk hvor bedrifter kan få hjelp til å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene til kommersiell produksjon.

– Jeg håper at dette anlegget, med disse midlene som nå kommer til drift, vil bidra til at flere bedrifter kan etablere seg som resultat av forskningen. Den marine bioteknæringen er en ung og ennå umoden næring, noe som gjør et slikt anlegg til et særdeles viktig bidrag i en videre utvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Dette er fantastiske nyheter for Nofima og ikke minst for næringslivet i Norge. Nå får vi ikke bare et anlegg som blir det fremste i hele Norden innenfor dette området, vi får også kapital til å drifte det slik at vi kan kjøre eksperiment for næringslivet uten stor risiko for verken Nofima eller bedriftene, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen i matforskningsinstituttet Nofima.

Anlegget skal samlokaliseres med den nye Bioparken som etableres i Kaldfjord utenfor Tromsø.

– Prossesanlegget blir bioteknologiens ”missing link”. Det er dette anlegget som skal bidra til at alle gode resultat fra laboratorier kan omsettes til industrielle prosesser og skape arbeidsplasser. Vi har allerede selskapet Calanus AS på plass som første store bruker, og det vil komme mange, mange flere, sier Fylling-Jensen.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold