Stort behov for grovt

Vi har behov for å spise mer fullkorn. Korn og kornprodukter er den viktigste basismatvaren i verden og bidrar med 30-60 prosent av kostens energiinnhold på verdensbasis. Størst er bidraget i utviklingsland.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Stefan Sahlstrøm
Stefan Sahlstrøm

Seniorforsker
Tlf.: +47 970 88 975
stefan.sahlstrom@nofima.no

Korn og kornprodukter er viktige kilder for kostfiber, resistent stivelse, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Spesielt kostfiber som det finnes mye av i grove kornprodukter har gode effekter på kroppens helse. Inntak av kostfiber i Norge er i dag bare 17 gram/dag, og mye lavere enn anbefalingene fra helsedirektoratet som er 25-35 gram/dag.

Trenger nye fullkornsprodukter
– Kartlegginger av kornproduksjon og -forbruk både i Norge, Norden og EU viser et stort behov for flere og nye typer grove kornprodukter – fortrinnsvis basert på bygg, havre og rug, sier Stefan Sahlstrøm, seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima og ansvarlig for kartleggingene.

Eksempel på nye grove kornprodukter kan vare byggris, rug- og byggpasta, brød med en større andel sammalt mel fra bygg, rug og havre og mer bruk av surdeig for å produsere brød uten hvetemel. Utvikling av slike produkter krever tettere samarbeid langs hele verdikjeden; mellom forskningsmiljøer, produsenter av korn, møller, bakere og forbrukere.

Kornforbruk og -produksjon i ulike land
Av de fire vanlige kornartene; hvete, rug, bygg og havre, er bygg og havre de sunneste, men likevel er andelen som blir brukt til mat laveste for nettopp disse artene.

– I 2006 brukte de 27 landene i EU 115,9 millioner tonn hvete, 52,7 millioner tonn bygg, 8,4 millioner tonn havre og 7,0 millioner tonn rug. Av dette ble 41,9 prosent rug, 39,6 prosent hvete, 16,7 prosent havre og 0,6 prosent bygg brukt til mat, forteller Stefan Sahlstrøm.

De nordiske og baltiske landene produserer 8,2 prosent av hveteproduksjonen, 22,2 prosent av havreproduksjonen og 14,2 prosent av byggproduksjonen i EU.
Den totale produksjon av korn i Norge har, når vi tar forbehold om spesielle værforhold, ligget på noenlunde samme nivå i flere år.

For lite bygg og havre i den norske kosten
Av all bygg som produserer brukes bare en ytterst liten del til mat. Alle de nordiske og baltiske landene, unntatt Norge har et høyere byggforbruk enn EU-gjennomsnittet på 0,8 kg/person og år. Nordmenn spiser 0,7 kg bygg per person og år. Det norske havreforbruket er 3,3 kg/person, for hvete og rug er tallene henholdsvis 71,7 kg og 7,2 kg. Med tanke på de positive helseeffektene ved bygg og havre, er det viktig å utvikle nye og smakfulle fullkornprodukter basert på disse kornartene.

Informasjonen om hva vi spiser er basert på hovedgrupper av kornprodukter som brød, frokostblandninger, ris, pasta, og pizza. Av hovedgruppene spiser vi i Norge mest brød. Utvikling av brødsorter med høyere andel bygg og havre vil derfor kunne ha store helsemessige gevinster.

– I gjennomsnitt spiste voksne mellom fem og seks skiver brød per dag ifølge landsdekkende undersøkelser i 1997 og 2002. Menn spiser vesentlig mer enn kvinner og menn i aldergruppen 16-29 år spiser mest, 334gram/dag. Kvinner i samme aldersgruppe spiser 219gram/dag, avslutter Sahlstrøm.

Konsumpsjon av korn i Norge, Norden, Baltiske landene og EU:

Hvete konsumpsjon

kg/person år1

Rug konsumpsjon

kg/person år2

Havre

konsumpsjon

kg/person år2

Bygg konsumpsjon

kg/person år 1

Danmark

100,7

18,1

5,6

0,5

Estland

34,2

29,5

2,4

2,2

Finland

57,7

14,7

4,0

1,5

Latvia

72,7

16,5

7,1

3,9

Litauen

79,2

13,7

3,0

1,8

Norge

71,7

7,2

3,3

0,7

Sverige

57,2

12,4

1,2

1,5

EU

93,1

6,1

2,8

0,8

 Mat og helse    Råvare og prosess  

Relatert innhold