– Lakseprodusenter har lite markedsmakt

Ingen norske produsenter av laks er tilstrekkelig store til å kunne påvirke markedsprisene, viser en fersk doktorgrad. - Dette er et viktig resultat som kan bidra til ytterligere vekst i norsk laksenæring, sier doktorand og forsker i Nofima Thomas A. Larsen.

Larsen avdekker at ingen enkelt norsk produsent av laks er tilstrekkelig stor til å kunne påvirke eksportprisen på fersk laks til sin fordel.

– Dette kan bety at markedene oppfatter fersk laks som et generisk produkt, og at preferansene for de ulike norske produsentene og deres produkt er like. I så fall har Eksportutvalget for fisk gjort en glitrende jobb i å promotere norsk laks ute i markedene, sier Larsen.

Kontrakter er utbredt

Larsen har også analysert bruken av kontrakter i laksenæringen, og har funnet en utbredt bruk av fastpriskontrakter mellom aktører i norsk laksenæring og importører i utlandet.

Selv om det i perioder er store forskjeller mellom markedspris og kontraktpris, så har ikke totalinntekten for næringen blitt nevneverdig påvirket av kontraktene. For enkeltbedrifter har de imidlertid gitt betydelige utslag, i positiv retning for noen bedrifter og i negativ retning for andre.

Ny dokumentasjon

Avhandlingen slår fast at det næringsaktørene har ment faktisk stemmer. Lakseprisen styres av tilbudet og etterspørselen, og ingen enkeltprodusent kan påvirke prisene nevneverdig. Bruken av kontrakter mellom norske produsenter og kjøpere i utlandet er utstrakt, noe som trolig bidrar til økt effektivitet og reduserte kostnader i distribusjonsleddet.

Doktorgradsavhandlingen med tittelen ”Aspects of Competitiveness in Norwegian Salmon Aquaculture” ble offentlig forsvart 30. august ved Handelshøgskolen i Tromsø.

Avhandlingen undersøker forskjellige aspekt ved konkurranseevnen til norsk laksenæring, og hvor hovedfokuset er prisfastsettelsen i laksemarkedene.

Det unike datagrunnlaget fra Toll- og Avgiftsdirektoratet har vært viktig for gjennomføringen av doktorgradsarbeidet.

Thomas A. Larsen er 36 år og oppvokst på Andenes i Nordland. Han fullførte Fiskerikandidatstudiet i 1999 og har arbeidet som markedsanalytiker i næringslivet og som forsker i akademia.

Fra 1. juli er han ansatt som forsker hos forskningsinstituttet Nofima i Tromsø.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold