Kanskje kommer kongen

Ny Nordisk Mat vil løfte begrepet ”Public Food Diplomacy” og kommer nå med anbefalinger for mat og representasjon. På denne måten ønsker de å styrke den nordiske maten.

Kontaktperson
Portrettbilde av Einar Risvik
Einar Risvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 74 880
einar.risvik@nofima.no

– Vi ønsker at maten og måltidene som serveres ved møter i Norden tar hensyn til verdiene som ligger til grunn for det nordiske kjøkkenet og, så sant det er mulig, avspeiler årstiden og regionen der møtet holdes. Videre ønsker vi at mat og måltider, som tilbys ved internasjonale arrangement, formidler noe av Norden, sier Marja Innanen leder for styringsgruppen for Ny Nordisk Mat.

Brød og teater
Nordiske kokkers fremganger i blant annet Bocuse d’Or og suksessen med de nordiske matdagene i Washington viser at det finnes et stort potensiale for Public Food Diplomacy.

– Det er mange nye områder for kreativitet der det nordiske kjøkkenet kan opptre sammen med andre kulturelle og kommersielle aktører, og dermed forsterke opplevelsen av et arrangement. Dette legger vi vekt på i anbefalingene også, sier Einar Risvik, leder for arbeidsgruppen for Ny Nordisk Mat og forskningsdirektør i matforskningsinstituttet Nofima.

Anbefalingene fra Ny Nordisk Mat:
• Vi vil at maten og måltidene som serveres ved møter i Norden, så sant det er mulig skal avspeile årstiden og regionen der møtet holdes, men at det også tas hensyn til andre verdier som ligger til grunn for det nordiske kjøkken.

• Vi vil at mat og måltider som tilbys ved internasjonale arrangement formidler noe om/av Norden.

• Vi vil at råvarene til alle disse måltidene skal produseres i forhold til bærekraftige prinsipper.

• Vi vil at mat og måltider skal inspireres av tradisjonell nordisk matkultur, men at den også skapes ut fra nye forutsetninger og innovative tanker.

• Vi vil at maten og måltidene skal utvikles også i samarbeid med kulturområdet. Her ser vi nye områder for kreativitet, der det nordiske kjøkkenet kan opptre sammen med andre kulturelle og kommersielle aktører og styrke opplevelsen av et arrangement.

• Vi vil at maten ved alle nordiske møter og arrangement skal være god, sunn og næringsriktig. Til inspirasjon for deltakerne bør også historien bak og merverdiene som finnes i tilknytning til maten gis oppmerksomhet.

Relatert innhold