Utsikter til sunn innovasjon

Norsk matindustri opplever sterk konkurranse utenfra, og å øke konkurransekraften gjennom bærekraftig innovasjon er et viktig suksesskriterium

Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

EU-koordinator/senior prosjektleder
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

Gjennom Matprogrammet støtter Norges forskningsråd et utvalg av brukerstyrte innovasjonsprosjekter der industrien og forskningsmiljøene samarbeider. I år fikk ni prosjekter innviglet finansiering, og felles for de fleste av dem er målet om å utvikle sunnere produkter.

Helsefremmende satsninger i fokus
Innovasjoner der fokuset er å utvikle sunnere mat har høy prioritet både hos industrien, forskningsmiljøene og myndighetene.

– Mat og helse har lenge vært et sentral forskningsområde for Nofima, og det er derfor både gledelig og naturlig at vi bidrar i majoriteten av prosjektene som har fått støtte, sier Camilla Røsjø, divisjonsdirektør i Nofima.

Blant prosjektene som har fått støtte, og der Nofima er deltar er:

  • Utviklingen av et nytt sunt matoljeprodukt for konsumentmarkedet. Dette prosjektet ledes av Norsk Matraps, som også står bak suksessen Odelia.
  • Saltreduksjon i næringsmiddelindustrien har Stabburet som prosjektleder
  • Forskningsinnovasjoner i norske gartneriprodukter skal ledes av Miljøgartneriet, som er et av Nordens største gartnerier og satser på bærekraftige og miljøvennlige produkter.
  • Norske grønnsaker som er egnet til sous vide-produkter. Fjordland er prosjektleder.
  • Skånsom varmebehandling av landbruksbasert mat ledes av Rieber & Søn
  • Høytrykksprosessering for trygg, sunn og smakfull mat. Tine FoU-senteret er prosjektleder.

Mat for livet
Gjennom den nasjonale teknologiplattformen Food for Life har sentrale deler av norsk matindustri samlet seg for å stå sterkere i mot den utenlandske konkurransen.

I tillegg til å definere hvilke forskningsområder de bedømmer som viktige for næringsmiddelindustrien fremover, er to av prosjektsøknadene som er innviglet i Matprogrammet et resultat av samarbeidet i plattformen. Det gjelder prosjektene knyttet til saltreduksjon og høytrykksprosessering.

– At begge prosjektsøknadene som ble initiert av NTP Fodd for Life har fått finansiering, viser både behovet for og nytten av plattformen.  Eksempelvis vil Saltreduksjonsprosjektet gi bedriftene økte muligheter for å lykkes med utvikling av produkter med mindre salt samtidig som forskningsmiljøene bygger opp mer kunnskap om bedriftenes utfordringer på området, sier Cathrine Finne Kure prosjektleder hos Nofima og sekretariatsleder for Food for Life.

Hun får full støtte av Nofima-forsker Eva Veiseth-Kent som skal lede forskningsarbeidet i Saltreduksjonsprosjektet.
– Saltreduksjon er komplisert fordi salt kan påvirke både smak, holdbarhet og teknologiske egenskaper til matvarene. Denne sammensatte effekten av salt gjør saltreduksjon til en stor utfordring. Gjennom samarbeid vil bedriftene kunne jobbe mer systematisk og effektivt med saltreduksjon, og forskningsmiljøene få mer kunnskap om bedriftenes aktuelle utfordringer. Dette vil skape muligheter til å utvikle nye sunnere produkter raskere og på en mer kostnadsbesparende måte, sier Eva Veiseth-Kent.

Hun legger til at prosjektet også inneholder en del rene forskningsaktiviteter rundt temaene salterstattere, produkt- og prosessoptimalisering og sensorikk/forbrukeraksept. Disse aktivitetene vil bidra til ny og unik kunnskap innen fagfeltene hos forskningsmiljøene, og denne kunnskapen vil gjennom samarbeidet komme bedriftene til gode. Sist men ikke minst vil et redusert saltinnhold bidra til bedret folkehelse.

 Mat og helse    Råvare og prosess    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold