Nofima fusjonert til ett selskap

Alle aksjeselskapene i Nofima-familien er pr 1. juli fusjonert til ett selskap. Nofima AS har overtatt samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i de tidligere selskapene Nofima Marin AS, Nofima Mat AS, Nofima Bergen AS og Nofima Norconserv AS og disse opphører da som egne aksjeselskaper.

Den faglige virksomheten i selskapene drives videre som før, og alle ansatte er i samme jobb på samme geografiske sted som før fusjonen.

For våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører betyr det at:

  • Hele Nofima heter nå Nofima AS, med organisasjonsnummer 989 278 835
  • For alle fakturaer, kontrakter, avtaler etc er det dette navnet og organisasjonsnummeret som skal benyttes
  • Egen informasjon angående fakturering er sendt direkte til våre leverandører

Som følge av fusjonen vil det selvsagt bli noen interne justeringer i organisasjonen, men dette vil ha liten innvirkning på vår kontakt med kunder og leverandører. Prosjektledere og kontaktpersoner vil fortsatt være å treffe på samme telefonnummer og sted som tidligere.

Relatert innhold