Fra forskning til Appstore

– Dette kan bli et godt dokumentasjonsverktøy for oss, sier produksjonssjef Børge Holm i Nordlaks Produkter om en iPhone-app fra Nofima.

Gjennom noen få trinn på iPhone-appen vurderer man ferskheten på fisken, blant annet gjennom lukt, tekstur og utseende på øyne, skinn og gjeller. Sluttresultatet kommer opp umiddelbart.

Appen ”How fresh is your fish?” er gratis og beregnet på profesjonelle brukere som blant annet fiskeprodusenter, distributører, innkjøpere og butikker som skal vurdere holdbarheten til hel, sløyd fersk fisk.

– Appen har stort potensial som et dokumentasjons- og kontrollverktøy for oss og våre kunder. I dag foretar vi tilsvarende manuelle kontroller annenhver time. Denne appen kan hjelpe oss til å gjøre kontrollene mer effektive. Våre kunder kan også utføre tilsvarende kontroll når de mottar fisken og sende oss resultatet. Da får vi raskere tilbakemelding om det har oppstått problemer for eksempel under transporten, sier produksjonssjef Børge Holm i Nordlaks Produkter på Stokmarknes i Nordland.

Nordlaks driver oppdrett av laks og selger produktene til kunder i inn- og utland.

Kvalitetsindeksmetoden

Appen bygger på Kvalitetsindeksmetoden, en standardisert målemetode for ferskhet på fisk som er utviklet av forskere fra Nofima og flere andre europeiske forskningsinstitutter.

– Videreutvikling av appen kan gjøre den til et veldig bra dokumentasjonsverktøy for produsenter som oss. Dersom man også kan overføre sluttresultatene og bilder av fisken til dokumentasjonssystemet i bedriften, vil appen være et fullverdig kvalitetsverktøy for bedrifter som oss, sier Holm.

Ny versjon

– Metoden er det beste tilgjengelige verktøy for å vurdere ferskhet som finnes i dag. Man trenger ikke vite hvor gammel fisken er, for metoden beregner fiskens videre holdbarhet. Dette er første versjon. Vi arbeider med å videreutvikle appen basert på tilbakemeldinger fra personer og bedrifter som har testet den. Oppdatert versjon vil være klar i løpet av høsten, sier prosjektleder Joop Luten i Nofima.

Foreløpig er det laks, torsk og rødspette som kan sjekkes med appen. I løpet av høsten vil den utvides til å gjelde flere arter, blant annet hyse, uer, reker og sei.

– Veien fra forskningsrapporter til Appstore er uvant for en fiskeforsker som meg. Vi er vant til å publisere forskningsresultater i vitenskapelige tidsskrifter. Men dette gir oss et helt nytt publikum. Dermed når resultatene fra den omfattende forskningen som ligger bak, ut til mange flere enn tidligere, sier Luten.

Appen finnes på 11 språk, deriblant norsk. Den kan brukes både på iPhone, iPad og iPod touch.

Vil du prøve den, finner du den på Appstore.

– To måneder etter lansering er appen lastet ned flere ganger enn det skriftlige materialet om kvalitetsmetoden som har vært tilgjengelig på nettet i flere år. Totalt er appen lastet ned fra 43 forskjellige land, sier Luten.

Har du forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger, kan du ta kontakt med Joop Luten (joop.luten@nofima.no).

 Sjømatindustri  

Relatert innhold