Laks på kongekrabbemenyen

Bruk av laksemel i fôr til kongekrabbe viser lovende resultater. Forsøk i regi av Nofima viser at laksemel kan erstatte tradisjonelt fiskemel/sildemel, uten at det går ut over vekst eller kvalitet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Bruk av laksemel i fôr til kongekrabbe viser lovende resultater. Forsøk i regi av Nofima viser at laksemel kan erstatte tradisjonelt fiskemel/sildemel, uten at det går ut over vekst eller kvalitet.

Dette betyr bl.a. at lakseprodusentene kan få bedre avsetning på mye av lakseavskjæret sitt, og dermed gi mulighet for ytterligere produksjon av det eksklusive og etterspurte sjømatproduktet kongekrabbe.

Kan bli verdenslendende

En av prosjektdeltagerne, Norway King crab AS, har som mål å bli verdensledende innen oppfôring og salg av levende kongekrabbe. For å lykkes med mellomlagring av levende kongekrabbe er et fôr som sikrer høy overlevelse og vekst en viktig nøkkelfaktor. Kongekrabbe har behov for et høyt proteininnhold i fôret sitt for å kunne vokse og trives, noe laksemelfôret har.

Laksemel kan utnyttes bedre

I dag utgjør biprodukt fra laks en stor og lite utnyttet proteinressurs i fôr til skalldyr. Vital Seafood AS som i dag produserer fiskemel basert på lakseavskjær, har ved full produksjon ca. 3000 tonn mel per år.

– Vi ønsket i dette prosjektet å erstatte så mye som mulig av det tradisjonelle fiskemelet med laksemel, uten at det gikk ut over vekst, overlevelse og kvalitet til kongekrabben. Det ble derfor satt opp et fôringsforsøk med ulike nivå av laksemel fra 25 % til 100 % i fôret, forteller seniorforsker Sten Siikavuopio som er ansvarlig for prosjektet.

Appetittstimuli

Fôringsforsøket hadde en varighet på 3 måneder. Det ble ikke observert dødelighet eller helsemessige skader knyttet til bruk av laksemel. Krabbene tok godt for seg av alle fôrtypene, men det ble observert at fôret med rent laksemel ble fortært fortere. Dette kan indikere at det høye lakseproteininnholdet fungerer som sterk appetittstimuli i fôr til krabbe.

Liten og ingen forskjell

Videre var muskelveksten hos kongekrabben like god ved bruk av krabbefôret med 100 % laksemel som ved bruk av tradisjonelt fiskemel. Et erfarent smakspanel fra Nofima har vurdert lukt, farge, smak, tekstur og kjøttmengde på oppfôret kongekrabbe. For å sammenligne ble også vill krabbe vurdert. Selv de godt trente smaksdommere måtte bruke all sin kunnskap for å kjenne forskjellen. De fant heller ikke store forskjeller mellom de oppfôrede krabbene og de ville.

– Vi tok prøver undervegs i eksperimentet – ved start, i midten og til slutt. Ved siste uttak ble i tillegg nylig fangede krabber gitt samme vurdering som de fôrede, sier Siikavuopio.

Ved kortere fôringsperioder, slik som i dette forsøket, vil det være fornuftig å erstatte sildemel med det rimeligere laksemelfôret. Likevel anbefaler forskerne at det ved lengre fôringsforsøk beholdes en viss andel tradisjonelt fiskemel i fôret, da forskerne fortsatt vet lite om langtidseffekten. Nofima jobber nå videre med de fôrtekniske egenskapene for å minimere fôrtapet.

Dette prosjektet har vært utført av Nofima ved Norway King crab AS sin forskningsstasjon for kongekrabbe i Bugøynes. Sammen med seg hadde de sine russiske kollegaer fra VNIRO (Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography) i Moskva.

Prosjekt er finansiert av Norway King crab AS, Innovasjon Finnmark og Vital Seafood AS.

 Ernæring og fôrteknologi    Fangstbasert akvakultur    Produksjonsbiologi    Sjømatindustri  

Relatert innhold