Har identifisert PD-markør hos laks

Nofima har i et prosjekt for SalmoBreed bidratt til å identifisere en genmarkør (QTL) med betydelig effekt på laksens motstandsevne mot sykdommen PD.

Sykdommen pancreas disease har de siste årene påført norsk oppdrettsnæring tap i hundremillionersklassen, og fram til i dag har man ikke hatt gode verktøy til å håndtere sykdomssituasjonen.

Prosjektet er faglig gjennomført av CIGENE, UMB under ledelse av Dr. Sigbjørn Lien, i samarbeid med Nofima og Akvaforsk Genetics Center (AFGC).

Nofimas rolle i prosjektet har vært å forberede prøver for genotyping og å utføre dataanalyse i samarbeid med CIGENE. Materialet fra analysene ligger i biobanken som Nofima holder for SalmoBreed.

– I et omfattende materiale fra kontrollerte smittetester med PD gjennomført på SalmoBreed-stammen har vi analysert DNA-prøver og identifisert en markør på genomet som er sterkt assosiert med laksens evne til å motstå sykdommen. Foreløpige tall viser at markøren kan forklare om lag 20 % av variasjonen i motstandsevnen. Dette representerer en sterk QTL, som kan få vesentlig betydning i arbeidet for å avle frem en sterkere laks mot PD, opplyser Sigbjørn Lien.

– SalmoBreed har i flere år gjennomført rutinemessige smittetester med PD for å kunne velge stamfisk fra de sterkeste familiene. Ved hjelp av markøren som nå er funnet kan vi nå sikre at vi velger de beste avlskandidatene innen aktuelle familier, både ved reproduksjon av SalmoBreeds avlskjerne og ved produksjon av kommersiell rogn. Dette er viktig for ytterligere effektivisering av avlsarbeid, og ikke minst for oppdretterne på Vestlandet, sier Dr. Håvard Bakke i SalmoBreed.

– Allerede i år vil vi undersøke et utvalg av stamfiskene våre for å velge ut fisk med gunstige QTL-varianter. Dette betyr i praksis at vi allerede kommende høst kan produsere rogn som forventes å ha en betydelig økt motstandsevne mot PD, avslutter Bakke.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold