Fransk-norsk verdiskaping

Nyhetssak Internasjonalt samarbeid er et viktig ledd i kompetanseutviklingen for matindustrien. Innovasjonsgraden øker med samarbeid over landegrensene.

Nyhetssak

Internasjonalt samarbeid er et viktig ledd i kompetanseutviklingen for matindustrien. Innovasjonsgraden øker med samarbeid over landegrensene.

Gjennom samarbeidet med den franske matkompetanseklyngen Vitagora ønsker Nofima å bidra til kompetanseoverføring mellom norske og franske mataktører. Fransk-norsk stiftelse bidrar til finansieringen.

I år reiste representanter fra Nofima, Innovasjon Norge og flere norske næringsmiddelbedrifter til Dijon og Vitagoras årlige forskningskongress. Her kommer de norske aktørene i kontakt med relevante og kompetente franske samarbeidspartnere.

Skivbar saus og kremet honning
I tillegg til selve forskningskongressen organiserte Vitagora i samarbeid med Nofima og Innovasjon Norge bedriftsbesøk til potensielle samarbeidspartnere.

Welience er et selskapet som opererer i leddet mellom forskningsinstitusjoner og matindustri. Gjennom å kartlegge hvilke utfordringer bedrifter har, hjelper de til med å finne frem til de aktuelle forskerne. En del av deres forretningsidé er å utvikle nye løsninger på eksisterende produkter. Eksempler på slike er saus med form som en ostskive og honning i kremet form. Den skivbare sausen som ble utviklet med tanke på bruke på sandwisher og hamburgere, vekket interessen til flere av de norske deltakerne.

Forbereder seg til eldrebølgen
Eldrebølgen er på vei innover så vel Frankrike som Norge – og øvrige Europa også for den delen. Bedriften Les repas Santé har spesialisert seg på produsere næringsrik og særdeles lettfordøyelig mat. Selskapet har en markedsandel på rundt 70 prosent i det franske sykehjemsmarkedet og veksten er betraktelig. De eneste egentlige konkurrentene er institusjonenes egne kjøkken.

Den norske delegasjonen fikk et godt innblikk i bedriftens produksjon, og fremover vil Fjordkjøkken/Fjordland sammen med blant annet Les repas Santé delta i et forskningsprosjekt initiert av Vitagora der målet er å forberede seg på eldrebølgen og å utvikle sunn og fristende mat til eldre. Gjennom prosjektet ønsker man blant annet å finne svar på hvilken mat, hvilke ingredienser og hvilken emballasje som vil etterspørres for målgruppen.

Samarbeid innen molekylær gastronomi – og poteter
Fjordkjøkken er som en av Norges største produsenter av ferdige middagsretter stadig på jakt etter nye interessante samarbeidspartnere og -prosjekt.

Luc Vuilliomenet fra Fjordkjøkken var også i fjor med i den norske delegasjonen som besøkte Vitagorakongressen. Siden den gang er Fjordkjøkken i startfasen med å sette i gang et tre-stegsprosjekt med bedriften Cuisine Innovation som jobber med kulinariske teknologier og molekylær gastronomi.
Årets kongress ser så langt ut til å resultere i et samarbeid med Anne Ponce de Leon – en av Frankrikes største bedrifter innen potetproduksjon og -prosessering.

– I norsk sammenheng er vi en veldig stor innkjøper av enkelte matvarer. For noen råvarer er etterspørselen vår faktisk større til tilbudet. Det gjelder for eksempel for poteter. Her har vi lenge hatt problemer med å få dekket våre behov, både med tanke på kvantitet og kvalitet. Derfor er det
svært interessant at vi nå har kommet i kontakt med en av Frankrikes største potetprodusenter. Gjennom dem kan vi få tilgang både til velegnede potetsorter for dyrking i Norge og innkjøp av nisjeprodukter fra
Frankrike. Det er interessant for oss å vurdere begge disse alternativene –og kanskje satser vi på en kombinasjon. For meg og Fjordkjøkken er det største utbyttet av kongressen knyttet til at det er enkelt å finne og komme i kontakt med interessante potensielle samarbeidspartnere, sier Luc Vuilliomenet.

Interesse for studentutveksling
En viktig del av kongressen er en-til-en-møter mellom de ulike deltakerne. Disse arrangeres av European Entreprise Network (ENN). Nofimas ENN-representant, Arvid Landaas, forteller at han under kongressen kontaktet med Dr Michel Narce som er ansvarlig for mastergradsutdannelsen for Life Science studenter i Bourgogne,

– Vi diskuterte muligheten for utveksle mastergradstudenter mellom Norge og Frankrike. I Frankrike er systemet slik at alle masterstudenter som velger studieretningen Professional må jobbe 6 måneder i en bedrift for å få godkjent sin mastergrad. Vi vil nå se om det er mulig å få til en utvekslingsordning slik at franske studenter kan ta dette oppholdet ved en norsk bedrift, og muligens også omvendt, forteller Landaas. Tine er blant bedriftene som er positive til et slikt initiativ.

Gourmetiskrem til FROKOST
Hvorfor spiser noen mennesker for mye? Sammenhengen mellom matvalg, matinntak, hjerneaktivitet og nervesystem var sentrale tema på kongressens foredrag.

Spørsmålet om hvorvidt mat skaper et avhengighetsforhold var stadig oppe til diskusjon, og det ser ut til at stadig flere mener at det er et faktum. Professor John Blundell fra University of Leeds derimot er av en annen omfatning. Konklusjonene av hans forskning viser at det er omgivelsene og samfunnsutviklingen som gjør at vi gir etter. I dag er ikke overdrivelse kun knyttet til mat. – Vi har for mye av det meste, og mange velger den enkleste veien, som rulletrappen fremover den vanlige trappen, sier Blundell og påpeker at den hedonistiske utviklingen i samfunnet er med på å gjøre oss overvektige.

– Når det reklameres med gourmetiskrem til FROKOST, kan man jo undre seg over hvor dette vil ende, spør han retorisk.

Hans resultater står dog ikke i samsvar med resultatene fra flere andre foredragsholdere. Flere forskningsresultater fra studier gjort på mus viser eksempelvis at deres nervesystemer er mer eller mindre sensitive til glukose, og at ufølsomhet for glukose fører til at mus ikke opplever metthetsfølelse når de spiser.

Det råder ingen tvil om at sukker er en viktig årsak både til fedme og flere livsstilsykdommer – dessuten er det avhengighetsdannende. I følge Serge H. Ahmed, forsker ved universitetet i Bordeaux er sukker faktisk langt mer avhengighetsdannende enn kokain. Hans konklusjon baserer seg på omfattende forsøk med mus.

Fakta om Vitagora og Vitagorasamarbeid
Vitagora er en næringslivklynge for innovasjon innen mat- og helsevitenskap. Klyngen har drøyt 100 medlemmer, hvilke er både multinasjonale og små/mellomstore selskaper og forsknings- og utdanningsinstitutt.

Vitagoras er en av Nofimas samarbeidspartnerne. Målet er å samarbeide på områder som mat, ernæring, helse, sensorikk og forbrukerkunnskap. Samarbeidet kan gjelde felles forskningsprosjekt, nettverksbygging mellom aktuelle bedrifter i Norge og Frankrike samt å styrke av kompetanseoverføringen.

Fakta om Enterprise Europe Network
Med 4000 rådgivere i 40 europeiske land jobber EEN for å hjelpe bedrifter med kunnskapsoverføring. 25 av disse rådgiverne er du spredt utover i Norge, og jobber for sammenkopling av fagmiljøer over landegrensene, det kan være bedrift til bedrift, eller bedrift til FoU-miljøer.

Det blir stadig mer klart for stadig flere virksomheter at man ikke lenger kan suge alt av eget bryst, det er nødvendig å heve blikket og hente inn kompetanse eller forretningsmodeller som andre har utviklet. Enten selge ut kompetanse som man selv har utviklet, men ikke trenger (inside-out) eller kjøpe inn kompetanse fra andre (outside-in). Dette er ideologien bak begrepet åpen innovasjon som er under rask utvikling verden over. Ofte er problemet å finne møteplassene og formidlerne av denne kompetansen. Det er her Enterprise Europe Network kommer inn som koblingsarena.

Nettverket har rådgivere med ulik spesialkompetanse innenfor emnet EU, teknologi og næringsliv. Aktiviteter er finansiert av norske myndigheter i samarbeid med EU, slik at bedriftene får tilgang på kostnadsfri veiledning.

Relatert innhold