Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Suksess på flere fronter for STRØM-torsk

Etter cirka et halvt år på markedet har STRØM-salget oversteget alle forventninger. Nå er torskeloinen også nominert til prisen som regnes som sjømatbransjens Oscar - Seafood Prix d’Elite i Brussel.

Kontaktperson
Portrettbilde av Anlaug Ådland Hansen

Torskeloinen fra Saltstraumen er slaktet, filetert og pakket maksimum fire timer etter at fisken svømte i sjøen. I tillegg til selve råvaren er også god hygiene under prosesseringen, pakkemetoden og designen viktige suksessfaktorer.

Stabil og god kvalitet
Oppdrettsselskapet Codfarmers har brukt flere år på å utvikle den lovprisede torskeloinen – både oppdrett, slakting, pakking og distribusjon er optimalisert. Med seg i utvikling har de hatt flere forskningsinstitutt, deriblant Nofima og forsker Anlaug Ådland Hansen.

Nofima har deltatt med sin kompetanse på emballering, og kvalitet og holdbarhet av rå fisk, tidlig i prosessen med utviklingen av Strøm.

– Målet med vårt forskningsarbeid har vært å produkttilpasse emballasjen for å oppnå best mulig kvalitet og holdbarhet. Vi har undersøkt ulike kvalitetsparametere. Både vårt sensoriske dommerpanel og mikrobiologiske metoder (tradisjonelle så vel som nyere DNA-baserte metoder) er tatt i bruk for å kartlegge hvilken prosessering og emballering som bevarer kvaliteten best, slik at kundene skal være sikre på å få stabil og god kvalitet hver gang de kjøper STRØM, forteller Anlaug Ådland Hansen.

– Målsettingen om å tilby konsumentene et ferskt torskeprodukt som både lukter og smaker dagfersk selv 10 dager etter fisken er slaktet og pakket har vært en stor utfordring. Meg bekjent er det ingen andre som har lykkes med dette tidligere. Det stiller naturligvis store krav til produksjonshygiene, men vi ville ikke klart det uten innsikten om hvordan vi best kan utnytte mulighetene som emballasje og pakketeknologi tilbyr. I så måte har deltakelsen i Marinepack-prosjektet vært av avgjørende betydning, sier Codfarmers markedsdirektør Henrik Andersen

Vellykket samarbeid mellom forskning, produktutvikling og design
Nofimas forskningsarbeid knyttet til Strøm-torsken er gjort gjennom prosjektet Marinepack 2010, som finansieres av Norges Forskningsråd (en samfinansiering mellom Matprogrammet, BIA, Smartrans). Østfoldforskning, som er leder av prosjektet, bidrar med miljødokumentasjon av emballerte produkt basert på solid forskningskompetansen på dette området. Andre prosjektdeltakere er emballasjeleverandøren Tommen Gram, pakkemaskinleverandøren Multivac og designbyrået Work

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan forskning, produktutvikling og design samarbeider og utvikles parallelt, for så å ende i en konkret produktlansering. Gruppen som har jobbet i prosjektet var sammensatt av personer med tung faglig kompetanse på ulike områder, og dette har vært viktig for å lykkes.  Prosjektet blir dermed stående som et godt eksempel på hvordan man kan få forskningskompetanse ut i konkret anvendelse. Dette har vært et veldig inspirerende prosjekt, og selvfølgelig ekstra gledelig at det krones med en nominasjon i Seafood Prix d’Elite, avslutter Anlaug Ådland Hansen.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold