Smaker seg frem hjemme

Forbrukertester er viktig for matindustrien når de utvikler nye produkter. Skal det bli suksess i markedet må i alle fall forbrukerne i målgruppa like produktet. Medlemmene i TasteNet Tromsø bedømmer produktene hjemme i en realistisk og normal måltidssituasjon, såkalt hjemmetesting.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Det finnes mange metoder for forbrukertester, en metode er hjemmetesting. Fordelen ved hjemmetesting er at produktet smakes på i omgivelser som er lik brukssituasjonen.

TasteNet Tromsø

Nofima har et forbrukerpanel, TasteNet Tromsø, der flere hundre vanlige forbrukere er med. De får utlevert produkt og spørreskjema og tester dette hjemme.

Da de som er med i forbrukerpanelet selv har valgt å delta, vil også svarprosenten være høy – opp mot 95 % har vært målt, forteller Mats Carlehög, som er ansvarlig for testene.

Et eksempel på en slik undersøkelse er de rekerettene som medlemmene har smakt seg frem til. Se link til saken.

Internasjonalt system

TasteNet-konseptet stammer opprinnelig fra Nederland, men er nå tatt videre til Norge, Frankrike og Island. Industrien vil, på en rimelig måte, få svar på hva en vanlig familie vil synes om et nytt produkt. Det å forstå forbrukernes preferanser, holdninger og atferd er viktig. I og med at flere land deltar, vil prosjektet også kunne si noe om det er forskjeller mellom landene.

Ønsker du å delta i forbrukerpanelet eller vil vite mer, ta kontakt med Mats Carlehög på mail: mats.carlehog@nofima.no eller på telefon: 77 62 90 43.

 Markedsforskning    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold