Nytt sensorisk nettverk for Europa

Et nytt europeisk sensorisk nettverk er etablert, og nasjonale sensoriske samfunn fra 12 land er med. Matforskningsinstituttet Nofima er blant medlemmene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Josefine Skaret
Josefine Skaret

Prosjektleder/sensoriker
Tlf.: +47 954 92 575
josefine.skaret@nofima.no

Det er behovet for tettere europeisk samarbeid innen sensorikk som er bakgrunnen for etablering av nettverket som har fått navnet European Sensory Science Society (E3S).

Målene er mange
Nettverket skal:

  • legge til rette for vekst av sensorisk vitenskap
  • fremme samarbeid
  • jobbe for felles mål
  • integrere aktiviteter
  • bedrive kunnskaps- og informasjonsutveksling i form av kurs og workshops mellom nasjonale sensoriske organisasjoner i Europa.

De videre ambisjonene er å etablere, vedlikeholde og styrke den faglige statusen for de som arbeider med sensorikk, utvikle og formidle forskning, samt å jobbe med innovasjon og utdanning innen sensorikk.

Nofima deltar i nettverket gjennom Sensorisk studiegruppe (SSG), som er det norske nasjonale sensoriske samfunnet. Andre land som deltar er Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Ved etableringen ble representanter fra de syv landene Danmark, Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Østerrike valgt til å sitte i styret med Erminio Monteleone fra Italia som leder.

I forbindelse med nettverksetableringen arrangerte E3S et seminar med tittelen ”Sensory Science: its role in transforming industri and society”. Her deltok over 80 deltakere fra industrien og institusjoner. Neste møte i E3S vil bli i Bern, Sveits i samband med konferansen EuroSense i september 2012.

– I SSG har vi i flere år diskutert muligheten for samarbeid med de andre nordiske sensoriske gruppene. Når muligheten for å delta i et europeisk sensorisk nettverk åpnet seg stilte vi oss veldig positive. Dette er et veldig positivt initiativ for sensorisk vitenskap. Deltakelse i det europeiske nettverket E3S vil kunne lede til enda mer positivt samarbeid i Europa innen fagfeltet sensorikk, sier Josefine Skaret, laboratorieleder i Nofima.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold