Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Ekstra kvalitetssjekk ved PD

Når laks som har hatt pankreas sykdom (PD) slaktes, bør man sjekke kvaliteten grundigere enn vanlig, anbefaler Nofimaforskere.

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Mørkøre
Turid Mørkøre

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 37 001
turid.morkore@nofima.no

Fiskesykdommen PD er ikke farlig for mennesker, og laks som har hatt denne sykdommen kan godt brukes som matfisk. Men røykerier har ofte klaget på at fisk fra anlegg hvor det har vært PD-utbrudd ikke har samme kvalitet som laks fra anlegg uten tilsvarende utbrudd.

Nofima og Veterinærinstituttet har sammenlignet laks fra anlegg som har hatt PD-utbrudd med laks fra anlegg uten utbrudd. Veterinærinstituttet tok prøver for å utføre blant annet virologiske undersøkelser. Nofima undersøkte farge, fasthet og spalting på fiskekjøttet, og Nofimas forsøksrøykeri røkte og kvalitetsmålte filetene.

Forsøkene viste at fileter fra fisk som har hatt PD blir noe blekere og fastere etter røyking enn fisk som ikke har hatt PD, og noen fileter fikk en mer gulaktig farge.

Forskerne anbefaler derfor å gjøre kvalitetsmålinger på flere fisk enn hva som er standard når det slaktes fisk som har vært gjennom et PD-utbrudd. Hele fileten bør vurderes, og røyking bør gjøres etter spesielle forholdsregler.

En mer utførlig artikkel om temaet finnes i bladet Norsk fiskeoppdrett nr. 5/2011. Forskerne er også i ferd med å publisere tre vitenskapelige artikler fra dette arbeidet. Mer informasjon finnes også via lenkene til høyre.

Prosjektet var finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges forskningsråd.

 Sjømatindustri  

Relatert innhold