Verdiskaping i hele verdikjeden

Innsikt i globale mattrender, kunnskap om forbrukerne, maten og dens komponenter er viktige faktorer for å lykkes med innovasjon i blå og grønn sektor.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jorunn Sofie Hansen

I dag lykkes kun én av ti innovasjoner. Det er viktig å redusere risikoen og nøkkelen til risikoreduksjon er kunnskap.

– Å drive innovasjonsprosesser med utgangspunkt i vår forskningskompetansen er helt i tråd med hvordan vi ønsker å bidra til et konkurransedyktig norsk næringsliv, forteller Nofimas konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen.

Stort behov for forskningsbasert og åpen innovasjon

Verdien av gode nettverk er stor. Gjennom åpne innovasjonsprosesser med tett samarbeid og dialog øker forutsetningene for å lykkes. I løpet av de siste årene har Nofima ledet store innovasjonsprosesser for flere bransjer innen både blå og grønn sektor:

  • Kornbransjen satser på verdiskapning gjennom åpen innovasjon
  • Fiskeri- og havbruksnæringen ønsker å utvikle nye middagsretter med fryste pillede reker.
  • Norske sjømatbedrifter har som mål å skape lønnsomme og varige konkurransefortrinn gjennom både nye fiskekonsepter for dagligvaresektoren og nye forretningsideer for mer sjømat i fastfood-markedet.
  • Prosjektet InnovaFish har utviklet et nytt konsept for fisk til storkjøkkensektoren. Her blir lavprisede fiskebiter satt sammen til et stykke med en ny teknologi, og presentert sammen med grønnsaker. Forbrukerundersøkelser foretatt på denne type retter i kantiner både i Norge og Sverige tyder på at dette er ønsket av forbrukerne.

– Vi er dessuten i startfasen for et verdikjedeprosjekt for kjøttbransjen med fokus på teknologinnovasjon. Vi mener at et slikt prosjektet vil åpne muligheter for verdiskaping i kjøttbransjen, sier Gunhild A. Dalen områdedirektør for kommunikasjon og produktutvikling i Nofima.

Forbrukerne i fokus

Mens det meste av tradisjonelt innovasjonsarbeid retter seg mot produktutvikling, er det sjelden at denne delen som gir den største økonomiske gevinsten. De største mulighetene finnes ofte i forretningsmodellen.

– Det er viktig å ha klare mål – og å ta utgangspunkt i forbrukernes behov. Ved å starte med å søke svaret på Hvorfor det finnes et behov fremfor å spørre Hva er produktideen flytter vi fokus fra den tradisjonelle produktutviklingen til å åpne for innovasjon i flere innovasjonsdimensjoner. Den største verdiskapingen viser seg å være knyttet til innovasjon i andre dimensjoner, som nye nettverk, nye servicekonsepter og nye forretningsmodeller, sier Hilde Skotland Mortvedt strategisk programleder for innovasjon og nyskaping hos Nofima

Verdiskapning i kornbransjen gjennom åpen innovasjon

Tøff konkurranse fra utenlandske aktører øker behovet for nyskapning i norsk kornbransje. I det åpne innovasjonsprosjektet ledet av rådgiver Camilla Grefsli i Nofima, var målet å utvikle konkrete forretningsmuligheter. Observasjonsstudier og intervjuer, i både inn- og utland, er brukt for å skaffe innsikt – som i sin tur inspirerer til mange ideer.

De ti forretningsmulighetene har fått navnene; Brød rett fra jobben, Delikatessebakeren, Bakeprat, Sprøbrød, Skolematboksen, Frokostbyggesett, Kakebakebyggesett, Kakegave, Bøttedeig og Automatbakeren.

Nye rekeprodukter til det norske markedet

Norske forbrukere kjøper gjerne fryste pillede scampi og serverer til middag. Norske fryste og pillede reker er derimot vanskeligere å oppdrive. Dette ønsker næringen å gjøre noe med. Forsker Morten Heide i Nofima har ledet prosjektet der målet er å utvikle nye middagsretter med fryste pillede norske reker som en viktig ingrediens.

– Dette produktet er lite kjent for norske forbrukere, og det er derfor viktig å undersøke hvordan forbrukerne vil oppfatte fryste pillede reker som produkt til ulike anvendelser. Vi har utviklet oppskrifter og prøvd ut middagsretter med reker blant forbrukere, og deretter valgt ut de rettene som har størst potensial. Produktene er nå lansert i norsk dagligvare og oppskriftene er tatt i bruk blant annet på emballasje og i oppskriftshefter, sier Heide. Han legger til at langt mer informasjon blir tilgjengelig når prosjektet avsluttes i mai.

Nye fiskekonsepter for dagligvaresektoren
Både sjømatnæringen og helsedirektoratet ser gjerne at vi spiser mer sjømat. Forbrukerne ønsker hurtig, enkel ferdigmat som smaker godt – og spennende, mangfoldige og sofistikerte måltidsopplevelser.

– Basert på forbrukerinnsikt og kundeforståelse var vårt mål i dette prosjektet å utvikle nye produktkonsepter og forretningsmuligheter som aktører i bransjen ønsker å realisere. Et større utvalg av attraktive fiskeretter i dagligvaresektoren, kan gi økt forbruk av fisk hos befolkningen og økt lønnsomhet for næringen, sier prosjektleder og forsker Jorunn S. Hansen i Nofima.

Ni nye forretningsmuligheter er utviklet: Fiskedisken AS, Gourmetfarse, Fiskesuppekit, Påleggsfisken, Grillfisken, Fredagsfiskemiddag, Grand Cru, Skattekisten og Arctic Adventure. Du kan lese mer om prosjektet og forretningsmulighetene her .

Ti ideer for mer sjømat i fastfood-markedet

Det er langt mellom sjømatrettene i hurtigmatbransjen. Gjennom blant annet observasjonsstudier av forbrukere på farten fant prosjektgruppa, ledet av rådgiver Britt Signe Granli i Nofima på Ås, frem til innsikter og plattformer som la grunnlaget for idégenereringen.

De ti konseptideene har fått følgende titler: Autowraps, Bra for barn i bil, Den røde hummer, Fingerfiskemat, Suppe på pinne, Fiskespisedagen, Enhåndsfiskekaker, Kjølepostboksen, Fisk på hjul og Fiks ferdig fisk. Her kan du lese mer om prosjektet.

– Nofimas egenutviklede innovasjonsprosess er benyttet i cerealprosjektet og i sjømatprosjektene som metode for utvikling av nye forretningsmuligheter. I tillegg har vi benyttet vår arbeidsmodell i rene oppdragsprosjekter for industrien,  sier Hilde Skotland Mortvedt.

Globale hendelser påvirker norsk matindustri

– Råvarepriser, miljø, maktforskyvning i verdikjedene og fokuset på helse er noen av dagens utfordringer og trender. Det faktum at norske råvarer er naturlige, sunne og trygge gir både nasjonale og internasjonale muligheter. Men det krever også nytenkning – og muligheten for å lykkes er langt større i når innovasjonsarbeidet åpnes opp, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Han avslutter med å rose Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter som har stått for finansiering av prosjektene for henholdsvis blå og grønn sektor. Det har stor betydning at fondene ser verdien av å satse på åpen innovasjon for å vise mulighetene for industrien fremover.

 Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold