Fraspark med Biopark

Nofimas bioprosesshall i Tromsø skal samlokaliseres med den nye Bioparken som etableres i Kaldfjord utenfor Tromsø og utvides fra 150 til rundt 1000 kvadratmeter.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Med utvidelsen får bedrifter mulighet til å løfte det man gjør i laboratoriene ett steg videre enn det man kan gjøre i dag i Nofimas bioprosesshall.

Fra produksjon i forsøksskala til en større bredde av produkt- og prosessutvikling, både i forsøksskala og liten industriskala.

– Marin bioprospektering handler om kartlegging av hvilke aktive stoffer som finnes i marine arter. Marin bioprosessering handler om å ta steget videre, slik at forskningen ender opp i nye produkter. Det kan den nye hallen hjelpe bedriftene med. Prosesshallen skal være et tilbud til industriaktører ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, sier prosjektleder Even Stenberg i Nofima.

RDA Troms har bevilget 22 millioner kroner til utvidelsen. RDA er en støtteordning som kom i stand da ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift forsvant.

Totalt budsjett er på 26 millioner kroner.

Flaskehals

Marin bioteknologi har vært et satsingsområde i Tromsø-regionen siden 1975. Satsingen har gitt Norge et internasjonalt ry innen marin bioteknologi, og har ledet til en bredere satsing og nasjonale strategier for bærekraftig verdiskaping.

– Vi ser framveksten av en ny marin bioindustri som baserer seg på vitenskapelig kompetanse, men som ikke har egne ressurser til langsiktig prosessutvikling og markedsarbeid. I overgangen fra laboratorium til industri trenger bedriftene å prøve ut prosessene sine i større skala. For mange bedrifter er dette en flaskehals for videre utvikling, sier Stenberg.

Bioprosesshallen planlegges åpnet senere i år.

Rekeskall

Biotek-selskapet Marealis AS arbeider med å utvikle produkter basert på rekeskall. Forsøk viser at rekeskall inneholder stoffer som virker blodtrykksdempende.

I arbeidet med å utvikle kommersielle produkter har selskapet brukt Nofimas prosesshall.

– Tilgang til prosesshallen er helt avgjørende for oss. Den har gjort oss i stand til å sjekke at prosessene fungerer og produsere opp mindre kvantum. Den nye, utvidede prosesshallen betyr at vi kan teste ut produksjonen i mye større skala. De første storskala produksjonene kan også gjøres ved det nye bioprosesseringsanlegget og det betyr også en risikoavlastning for oss, sier daglig leder Jaran Rauø i Marealis AS.

Bioparken

Industri-Bioparken Tromsø skal etableres i Kaldfjorden utenfor Tromsø. Siva, eid av Nærings- og handelsdepartementet, vil gjennom et datterselskap eie bygget på 7000 kvadratmeter.

Staten og privat næringsliv skal investere rundt 250 millioner kroner i den nye parken.

Relatert innhold